Yhteystiedot
Kirjaudu
Kokeile nyt

EU:n Tuotteiden ympäristöjalanjälki PEF on menetelmä ympäristövaikutusarviointiin 

Biocode icon

Biocode

Climate Observer

Euroopan komission Product Environmental Footprint, PEF eli Tuotteen ympäristöjalanjälki on menetelmä, jolla tuotteiden ympäristövaikutuksia arvioidaan yhteneväisesti. Menetelmä perustuu elinkaariarviointiin (LCA), jossa huomioidaan tuotteen ympäristövaikutukset sen jokaisessa elinkaaren vaiheessa. Vaikutuksia syntyy aina raaka-aineiden tuottamisesta, kuljetusten, jatkojalostuksen, jälleenmyynnin ja käytön kautta jätteenkäsittelyyn asti (nk. kehdosta-hautaan). 

PEF:n lisäksi on olemassa myös OEF (organisaation ympäristöjalanjälki), joka on menetelmä organisaation ympäristövaikutusarviointiin. 

PEF:n tavoitteet  

Aloitteen päätavoitteena on vähentää tuotteiden ympäristövaikutuksia koko elinkaaren osalta. Sillä pyritään standardoimaan ja harmonisoimaan erilaisten tuotteiden ympäristövaikutusarviointia, mikä helpottaa esimerkiksi tuotteiden vertailua ympäristövastuun näkökulmasta. 

Ennen PEF:iä oli monia erilaisia menetelmiä tuotteiden ympäristövaikutusten mittaamiseen, jonka vuoksi tuotteiden ympäristövaikutustiedot eivät olleet vertailukelpoisia. Yksi PEF:n tärkeimmistä tarkoituksista onkin tarjota standardoitu arviointi- ja viestintämenetelmä. PEFin mukaiseen ympäristövaikutusarviointiin viitataan myös EU:n Green Claims –direktiivin luonnoksessa. 

PEF:n lopullisena tavoitteena onkin kehittää arviointimenetelmä, jonka avulla tuotteiden ympäristöjalanjäljestä voi viestiä kuluttajille luotettavasti ja vertailukelpoisesti. Ympäristövastuu voisi näkyä esimerkiksi etiketissä tai verkkokaupassa, joiden avulla kuluttajat voivat tehdä vastuullisempia ostopäätöksiä. 

Alaryhmät ja tuotekategoriat (PEFCR) 

PEF jaottelee tuotteet kahdeksaan alaryhmään, eli niin sanottuun EF subgroupiin: 

 1. Vaatteet ja jalkineet 
 2. Juomat
 3. Kemialliset lopputuotteet 
 4. Rakennustuotteet 
 5. Sähkö- ja elektroniikkatuotteet 
 6. Ruokatuotteet (sisältäen myös muut kuin ihmiselle tarkoitetut tuotteet) 
 7. Materiaalit ja välituotteet 
 8. Energian tuotanto ja siirto 

Näiden ryhmittelyjen alta löytyy eri tuotteiden kategoriaohjeistukset eli Product Environmental Footprint Category Rules. PEFCR-ohjeistuksia on yhteensä 19, ja ne löytyvät lueteltuna täältä. 

Kuten saatat huomata, kategoriaohjeet eivät kata läheskään kaikkia tuotekategorioita. Jos oma tuotteesi ei istu mihinkään olemassa olevaan kategoriaan, voit käyttää PEF:n yleisohjeita ja mukailla PEFCR:ja sovellettavissa osin.

Ruokatuotteiden PEFCR:t

Tuotekategorioiden pilottivaihe vuosina 2013-2018 sisälsi 25 pilottituotetta, joille oli tarkoitus kehittää kategoriasäännöt ja harmonisoidut päästökerrointietokannat. Näistä piloteista 19 julkaistiin, joista seitsemän on relevantteja ruoka- ja maataloussektorilla:  

 1. Maitotuotteet 
 2. Olut 
 3. Viini 
 4. Pasta 
 5. Lemmikkien ruoka 
 6. Pakattu vesi 
 7. Tuotantoeläinten rehu 
Tarkemmat ruokasektorin ohjeistukset

Ympäristöjalanjälki PEF – Menetelmä & -tietokanta 

Menetelmä

PEFin mukainen ympäristövaikutusten arviointimenetelmä sisältää uusia yhtenäisiä sääntöjä tuotteen elinkaariarviointiin. PEF-menetelmää on päivitetty vuosien varrella, ja tällä hetkellä käytössä on 3.0-versio. 

Menetelmä on vielä muutosvaiheessa, jonka tarkoitus on päättyä 2024. Näin ollen PEF-menetelmien käyttö ei ole vielä pakollista.  

Tietokanta

PEF-tietokanta on tarkoitettu tukemaan PEFin mukaisessa ympäristöjalanjäljen mittaamisessa. Valmis, yhteneväinen tietokanta helpottaa vaikutusarviointia tarjoamalla sekundääridataa käytettäväksi LCA:ssa.  

PEF ei kuitenkaan pakota käyttämään ainoastaan sen tarjoamaa kantaa, vaan voit käyttää myös muita sekundääridatapankkeja, kuten Biocoden kantaa tai Ecoinventiä. Lisäksi PEFin tietokanta on puutteellinen, eikä se ole vielä 3.0-versiossa. 


Ympäristövaikutusluokat PEF-menetelmässä 

PEF-ympäristövaikutukset on jaettu 16 vaikutuskategoriaan:  

 1. Ilmastonmuutos 
 2. Otsonikato 
 3. Myrkyllisyys ihmiselle (syöpä) 
 4. Myrkyllisyys ihmiselle (muu kuin syöpä) 
 5. Ionisoiva säteily (ihmisten terveys) 
 6. Hiukkaspäästöt 
 7. Fotokeeminen otsonin muodostuminen (ihmisten terveys)  
 8. Happamoituminen 
 9. Rehevöityminen (maalla) 
 10. Rehevöityminen (makeassa vedessä) 
 11. Rehevöityminen (meressä) 
 12. Ekotoksisuus (makea vesi) 
 13. Maankäyttö 
 14. Veden käyttö 
 15. Resurssien käyttö (mineraalit ja metallit) 
 16. Resurssien käyttö (fossiiliset)

Kaikkia näitä vaikutusluokkia ei tarvitse arvioida tehdäkseen PEF:n mukaista ympäristöarviointia. Menetelmä opastaa, miten tunnistaa omalle toiminnalle oleelliset vaikutuskategoriat. Vaikutusten laskeminen ei siis ole tarpeen epärelevanteille vaikutuskategorioille. Lisäksi jos tietoa halutaan käyttää ympäristöviestintään kuluttajille, voidaan viestinnässä käyttää vain rajoitettua määrää vaikutuskategorioita. 

Edessä haasteita ja ratkaisuja 

Vaikka PEF tarjoaa vankan kehyksen tuotteiden ympäristöjalanjäljen arvioinnille, liittyy PEF:n hyödyntämiseen vielä haasteita. Yksi merkittävä ongelma on, että tuotekohtaisia PECFR-laskentaohjeistuksia on luotu vasta vain 19:lle tuotteelle. Tämän vuoksi täydellisen PEF:n mukaisen laskennan toteuttaminen ei ole vielä mahdollista suurimmalle osalle tuotteista.

Tämän lisäksi PEF asettaa tarkat kriteerit käytettävän datan laadulle. Tämä saattaa aiheuttaa haasteita esimerkiksi ruokatuotteiden elinkaariarvioinnissa, sillä toimitusketjut ovat usein monimutkaisia eikä primääridataa ole aina saatavilla. PEF:iä on myös kritisoitu siitä, että eri tuotekategorioiden ohjeistukset saattavat olla ristiriidassa keskenään sekä esimerkiksi ISO-standardien kanssa. 

Ongelmistaan ja puutteistaan huolimatta PEF tarjoaa hyvät yleisohjeistukset elinkaariarviointien tekemiseen sekä myös yksityiskohtaisempia ohjeita spesifeihin laskennan haasteisiin.

Euroopan komissio todennäköisesti viimeistelee ja ottaa PEF:n käyttöön vuoden 2024 aikana. Yritysten, jotka haluavat olla läpinäkyviä tuotteidensa ympäristövaikutuksista, tulisi aloittaa valmistelunsa nyt. 

Biocode & PEF 

Haasteiden ratkaisemiseksi on maailmalla kehitetty erilaisia ympäristöarvioinnin työkaluja. PEF ja muut LCA-ohjeistukset ja -standardit löytyvät useista laskureista sisäänrakennettuna, jolloin yritysten ei tarvitse hukata aikaa monimutkaisten ohjeistusten opetteluun. Digitaaliset ratkaisut helpottavat ympäristövaikutusarviointia myös datan keräämisen, laskemisen ja analysoinnin osalta. 

Biocodella voit tällä hetkellä arvioida organisaation ja ruokatuotteiden ilmastovaikutuksia. Laskurimme seuraa PEF:n yleisohjeistuksia ja kehitämme ohjelmistoa aktiivisesti esimerkiksi lisäämällä uusia elinkaarivaiheita sekä muita ympäristövaikutusluokkia hiilijalanjäljen lisäksi.  

Tällä hetkellä Biocoden alkutuotannon laskurilla voit laskea satokasvien viljelyn sekä broilerintuotannon ilmastovaikutukset, muiden elinkaarimallien lisääminen on suunnitteilla. Laskureihin rakennetut elinkaarimallit noudattavat PEF:n yleisiä ohjeistuksia sekä PEFCR:iä niiltä osin kuin relevantteja tuotekohtaisia PEFCR:iä on julkastu.

Ota yhteyttä

Vastaamme mielellämme kysymyksiisi.

 • Checkcircle
  Etkö ole varma mistä aloittaa?
 • Checkcircle
  Tutustu yrityksesi käyttötarpeisiin
 • Checkcircle
  Kysy hintatietoja

Jos etsit apua ilmastovaikutusten laskentaan ja hallintaan, mutta et ole varma mistä aloittaa, ota meihin yhteyttä!

  Biocode on sitoutunut suojelemaan ja kunnioittamaan yksityisyyttäsi. Täyttämällä lomakkeen annat Biocodelle luvan käsitellä henkilötietojasi tietosuojakäytännön mukaisesti.
  Aiheeseen liittyvät artikkelit

  Tuuli- ja aurinkovoima
  Artikkelit — kesä 06, 2024

  Scope 2 -päästöt – Markkina- ja sijaintiperusteinen päästölaskenta

  Kaksi ovea
  Artikkelit — touko 29, 2024

  Kaksoisolennaisuusanalyysi ja päästölaskenta osana yritysvastuuraportointia 

  Yrityksen päästöt
  Artikkelit — touko 23, 2024

  Yrityksen CO2 päästölaskenta – usein kysytyt kysymykset 

  Pysy kärryillä ja tilaa viestimme ilmastosta, elintarvikealasta ja ruuan tuotantoketjusta suoraan sähköpostiisi!
   Biocode on sitoutunut suojelemaan ja kunnioittamaan yksityisyyttäsi. Täyttämällä lomakkeen annat Biocodelle luvan käsitellä henkilötietojasi tietosuojakäytännön mukaisesti.
   Iconboxmail