Yhteystiedot
Kirjaudu
Kokeile nyt

Elintarvikeyritys, huomioi nämä asiat Green Claims -direktiivin vaatimusten täyttämiseksi

Emma Valli

Marketing Coordinator

Euroopan komissio antoi maaliskuussa 2023 ns. vihreiden väittämien direktiiviehdotuksen (Green Claims Directive), jonka tarkoituksena on varmistaa, että erilaiset ympäristöväittämät ovat tarkkoja, vertailukelpoisia ja eivät johda kuluttajia harhaan – mitä tämä tarkoittaa elintarvikeyrityksille?

Ehdotuksen mukaan kuluttajien tulee saada parempi selvyys siitä, että tuote todella on ympäristöystävällinen jos sitä markkinoidaan niin. Ehdotuksesta hyötyvät yritykset, jotka aidosti parantavat toimintaansa ja vähentävät tuotteidensa ympäristövaikutuksia.

Jos elintarvikeyritys tekee ympäristöväittämiä, varmista jo nyt, että ne ovat linjassa Green Claims direktiivin kanssa. Väittämien tulee olla selkeitä, tarkkoja ja perustua asianmukaiseen tietoon. Väittämät eivät saa antaa kuluttajille väärää kuvaa tuotteen ympäristövaikutuksista.

Euroopan parlamentissa hyväksyttiin ehdotus viherpesun estävästä EU laista 17. tammikuuta 2024 uskomattomalla äänestystuloksella 593 vastaan 21. Seuraavaksi se menee Euroopan neuvoston hyväksyttäväksi, jonka jälkeen se astuu jäsenvaltioiden lainsäädännöksi 24 kuukauden siirtymäajan jälkeen. Tämä asetus tulee toimimaan yhdessä Green Claims -direktiivin kanssa, joka on vielä parlamentin käsittelyssä tammikuussa 2024.

Luotettava, vertailukelpoinen ja todennettava tieto eurooppalaisten kuluttajien saataville

Jatkossa vihreät väittämät on todennettava riippumattomasti ja todistettava tieteellisellä näytöllä, jos niitä haluaa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin ja kuluttajaviestinnässä. Osana tieteellistä analyysiä yritysten tulee tunnistaa tuotteensa kannalta todella merkitykselliset ympäristövaikutukset.

Green Claims -ehdotuksessa annetuilla säännöillä varmistetaan, että ympäristöväittämät esitetään selkeästi. Esimerkiksi väittämät tai merkinnät, joissa käytetään tuotteen kokonaisympäristövaikutusten yhteispisteytystä, eivät olisi enää sallittuja. Jos tuotteita tai organisaatioita verrataan muihin, tulee käyttää vertailukelpoista dataa.

Jo nyt maailmalla on paikallista lainsäädäntöä rajoittamassa viherpesua. Myös Suomessa kuluttaja-asiamiehellä on olemassa ympäristömarkkinoinnin linjaukset. Nyt ehdotetulla EU direktiivillä pyritään yhtenäistämään lainsäädäntöjä ja näin tasa-arvoistamaan kilpailua Euroopan tasolla.

Joissakin maissa on jo nähty huomautuksia ja jopa sakkoja viherpesun vuoksi. Esimerkiksi Ruotsin kuluttaja-asiamies on antanut Arlalle sakon viherpesusta.

Tuomio on hyvä, koska monet kuluttajat haluavat tehdä ympäristöystävällisiä ostoksia, mutta heidän voi olla vaikea tietää, minkälaisen ilmastojalanjäljen tuote jättää. Siksi on erityisen tärkeää, että yritykset kantavat vastuunsa eivätkä liioittele mainonnassa.

Ida Nyström, process counsel, KO

Varmista nämä 6 asiaa kun luot vihreitä väittämiä

Yrityksesi tekee mahdollisesti monia ilmastotekoja osana vastuullisuusohjelmaa: Ehkä valitsitte tuotantotilojen energiamuodoksi uusituvan energian, vaihdoitte tuotteen pakkausmateriaalin ekologisemmaksi tai tehostitte logistiikkaketjuja?

Hienoa! Nyt haluatte varmasti viestiä hyvistä teoista, mutta mitä uskaltaa viestiä sääntelyn lisääntyessä?

Miten varmistan, että elintarvikeyritys ja sen markkinointi täyttää Green Claims direktiivin vaatimukset?

Varmista ainakin nämä 6 asiaa:

1️⃣ Elintarvikkeen ympäristöväittämät ovat tarkkoja, tutkittuun näyttöön perustuvia ja vertailukelpoisia.

  • Jos vertaat tuotettasi kilpailijaan, on vertailu tehtävä samoilla metodeilla.

2️⃣ Väittämät ovat selkeitä ja ymmärrettäviä: kuluttajien ei pitäisi joutua arvailemaan, mitä väittämä tarkoittaa.

  • Esimerkiksi “Kestävästi kalastettu” voi olla viesti, joka ei riittävästi avaudu kuluttajalle.

3️⃣ Ympäristöväittämät ovat relevantteja tuotteen ympäristövaikutusten kannalta.

  • Ympäristöväittämissä et voi keskittyä mittakaavaltaan epäolennaisiin asioihin.

4️⃣ Väittämät ovat yleisesti hyväksyttyjä ja niitä voidaan todentaa. Kuluttajien on voitava luottaa yrityksen väittämiin.

  • Muista myös, että väittämät tulee olla kolmannen osapuolen tarkastamia.

5️⃣ Väittämä antaa tietoa siitä, onko tuote ympäristön kannalta huomattavasti parempi kuin lainsäädäntö määrittää tai mikä on yleinen käytäntö.

  • Markkinoinnin ei pitäisi olla liioittelevaa: jos kaikki tuotteet ovat yleisesti samalla viivalla, ei yksi voi viestiä omasta liioitellusta erinomaisuudestaan.

6️⃣ Raportoit avoimesti kasvihuonekaasupäästöjen hyvitykset “off-setting”.

  • Merkinnän “tuotteen hiilijalanjälki on hyvitetty” todenmukainen hyvitetty määrä ja toimeenpanotapa on avattava.

Elintarvikkeen hiilijalanjälki on selkeä vastuullisuusmittari – oikein mitattuna

Hiilijalanjälkilaskelmat ovat hyvä ja selkeä mittari ilmastovaikutusten arviointiin. Oikein laskettuna hiilijalanjälki perustuu tutkittuun tietoon ja mahdollistaa tuotantotapoihin vaikuttamisen. Todelliseen toimitusketjun tuotantotietoon pohjautuvat laskelmat auttavat tunnistamaan kohteita, joissa päästöjä voi vähentää.

Lue myös: Hiilijalanjälkilaskenta on tietoon pohjautuvaa vastuullisuutta

Mittarina hiilijalanjälki on selkeä kuluttajille, ja se on helposti todennettavissa. Kun laskentaan käytetyt metodologiat sekä laskennan tulokset ovat avoimesti saatavilla, on helpompi viestiä vastuullisuudesta.

Hiilijalanjälkeä on nykyisin myös suhteellisen helppo laskea – jopa ilman pitkiä ja tuskaisia konsulttivetoisia kertaluontoisia laskelmia. Teknologia mahdollistaa laskennan pitkäjänteisesti aina alkutuotannosta kaupan hyllylle asti. Kokeile vaikka itse!

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Kaksi ovea
Artikkelit — touko 29, 2024

Kaksoisolennaisuusanalyysi ja päästölaskenta osana yritysvastuuraportointia 

Yrityksen päästöt
Artikkelit — touko 23, 2024

Yrityksen CO2 päästölaskenta – mistä aloittaa? 

Kulutus- vai aktiviteettiperusteinen päästölaskenta
Artikkelit — touko 14, 2024

Kulutusperusteinen vai aktiviteettiperusteinen päästölaskenta: Miksi yritykset tarvitsevat molempia? 

Pysy kärryillä ja tilaa viestimme ilmastosta, elintarvikealasta ja ruuan tuotantoketjusta suoraan sähköpostiisi!
    Biocode on sitoutunut suojelemaan ja kunnioittamaan yksityisyyttäsi. Täyttämällä lomakkeen annat Biocodelle luvan käsitellä henkilötietojasi tietosuojakäytännön mukaisesti.
    Iconboxmail