Yhteystiedot
Kirjaudu
Kokeile nyt

Laske elintarvikkeen hiilijalanjälki

Biocode on näppärä ratkaisu elintarvikkeen hiilijalanjäljen laskemiseen, josta saat tulokset kg CO2e/kg -muodossa. Interaktiivisen työkalun avulla saat yksityiskohtaisen näkymän tuotteen päästöihin ja kuvattuna elinkaaren eri vaiheissa.

 • Checkcircle

  Päästöinventaario

  Kohdista ilmastotoimenpiteesi

 • Checkcircle

  Päästökerrointietopankki

  Päästökertoimet helposti saatavilla

 • Checkcircle

  Tuotteen hiilijalanjälki

  Selkeästi esitettynä kg CO2e/kg -muodossa

 • Checkcircle

  Yleiskatsaus päästöihin

  Kehdosta tehtaanportille

Chartline

Päästöinventaario

 • Checkcircle
  Raaka-aineet

  Tuotanto, viljely, kalastus tai metsästys

 • Checkcircle
  Hankinta

  Kuljetukset tuotantopaikoille ja tehtaille

 • Checkcircle
  Tuotanto

  Primäärituotteen energiankulutus ja päästöjen kohdentaminen sivutuotteille

 • Checkcircle
  Pakkaus

  Pakkausmateriaalien tuotanto ja kuljetus

Searchco2

Päästökertoimet

 • Checkcircle
  Sisäänrakennettu päästötietokanta

  Sisäänrakennettu tietokanta, jossa käyttövalmiit päästökertoimet. Laske toimintasi ilmastonmuutosvaikutukset 100 vuoden ajalta (GWP100).

 • Checkcircle
  Selkeät lähteet

  Biocodesta löytyy lähdetiedot jokaiseen yksittäiseen päästökertoimeen.

 • Checkcircle
  Räätälöidyt päästökertoimet

  Päästökertoimet voidaan myös räätälöidä omien prosessiesi perusteella tai laskea yhdessä tuottajien kanssa.

Chartpie

Hiilijalanjäljen yleiskatsaus

 • Checkcircle
  Tulokset näkyvät selkeissä, visuaalisissa kuvaajissa

  Nähtävissä myös osittainen jalanjälki ja prosenttiosuudet elinkaarivaiheittain.

 • Checkcircle
  Helposti ymmärrettävät tulokset

  Hiilijalanjälki esitetään muodossa kg CO2e/kg.

 • Checkcircle
  Yksityiskohtaiset tulokset

  Näet laskennan yksityiskohdat katogorioittain tai päästöittäin.

Usein kysyttyjä kysymyksiä Biocoden elinkaariarvioinnista

Elinkaariarviointi (Life Cycle Assessment – LCA) on menetelmä tuotteen ympäristövaikutusten arvioimiseksi. Biocoden avulla voit helposti arvioida elintarvikkeen hiilijalanjälkeä soveltamalla elinkaariarvioinnin periaatteita.

Elinkaariarviointi Biocodessa kattaa tuotteen elinkaaren vaiheet pellolta tehtaan porteille (cradle to gate):

 • raaka-aineet
 • hankinta
 • tuotanto
 • pakkaus.

Kehdosta tehtaan portille -lähestymistapa tarjoaa oivalluksia erityisesti tuotantovaiheen päästöihin, joihin yrityksen on helppo vaikuttaa. Käyttö ja hävitysvaiheiden päästöt voidaan laskea erikseen, kun halutaan laskea kehdosta hautaan/kehtoon (cradle to grave/cradle) hiilijalanjälkiä.

Product Environmental Footprint (PEF) -ohjeistuksessa todetaan, että “PEF-tutkimuksissa sovellettava rajakriteeri on, että mallinnettujen virtausten on vastattava vähintään 90 prosenttia kunkin tarkastellun ympäristövaikutusluokan kokonaisvaikutuksesta.” Tätä periaatetta seuraten tuotteen elinkaariarvioinnista on mahdollista rajata ulos vähäpätöisimmät tekijät (alle 10 % osuus kokonaisvaikutuksesta), kuten esimerkiksi elintarviketuotteen pakkaustarra. Elinkaariarvioinnin on kuitenkin katettava ja esitettävä tuotteen tärkeimmät päästölähteet.

Tämä voikin olla hankalaa, mutta elinkaariarviointia kutsutaan arvioinniksi syystäkin: joskus täytyy tehdä arvioita parhaan käytettävissä olevan tiedon valossa ja tarkentaa arvioita myöhemmin tarvittaessa. Tuotekohtaisen energiankulutuksen voi karkeasti arvioida esimerkiksi selvittämällä tehtaan kokonaisenergiankulutus ja jakamalla se eri tuotosten massasuhteilla, taloudellisilla arvoilla tai tuotannossa vietetyllä ajalla.

Biocoden laskentamenetelmä perustuu kahteen ISO 14000 -sarjan standardiin. ISO 14067 on kansainvälinen standardi tuotekohtaiseen hiilijalanjäljen laskemiseen ja ISO 14040 on kansainvälinen standardi elinkaariarviointiin. Niistä on otettu yleiset ohjeet hiilijalanjäljen laskemiseen ja elinkaariarvioinnin tekemiseen.

Näiden lisäksi Biocode-laskuri seuraa PEF:n ja IPCC:n ohjeistuksia, sekä kansainvälisen GHG-protokollan standardeja siitä, miten yritysten tulisi laskea ja raportoida tuote- ja yrityskohtaisia päästöjä.

Lue lisää Biocoden hiilijalajälkilaskentametodologiasta.

Visuaalisesti selkeä raportointi

Biocode raportit ovat havainnollisia ja digitaalisia, jolloin niiden jakaminen ja päivittäminen on helppoa.

 • Trophy

  ILMASTOTOIMENPITEET

  Viesti yrityksesi tehdyistä ilmastotoimenpiteistä, tavoitteista ja saavutuksista.

 • User

  TUOTEPROFIILI

  Kokoaa tuotekohtaiset tiedot ja päästöt selkeisiin kategorioihin.

 • Progressvertical

  HIILIJALAJÄLJEN EDISTYMINEN

  Seuraa tuotekohtaista hiilijalajäljen kehitystä.

 • Tag

  HIILIJALANJÄLKIMERKKI

  Auttaa vertailemaan tuotteesi hiilijalanjälkeä muihin saman kategorian tuotteisiin.

Biocode raportointin

Opas: Hiilijalanjäljen laskeminen

Kuinka hiilijalanjälkeä lasketaan ja mitkä asiat siihen vaikuttavat? Opas hiilijalanjäljen laskentaan ja elinkaariarviointiin.

Lue lisää Arrowright

Kokeile maksutta.
Ilman sitoumuksia.

Liity mukaan ilmastonmuutoksen torjuntaan! Laskuriin kirjautumalla pääset välittömästi tutkimaan ja testaamaan hiilijalanjälkilaskentaa.

 • Checkcircle

  14 päivän ilmainen kokeilujakso, ilman luottokorttitietojen syöttämistä

 • Checkcircle

  TESTAA HIILIJALANJÄLKI- JA PÄÄSTÖLASKURIA

  Täydet käyttöoikeudet yrityksen päästöjen- ja tuotteiden hiilijalanjälkien laskentaan

Koulutus-, tuki- ja raportointipalvelut sisältyvät maksulliseen versioon. Tuottajien ja viljelijöiden henkilökohtainen käyttö on ilmaista.