Yhteystiedot
Kirjaudu
Kokeile nyt

Mitä tarkoittaa elinkaariarvioinnin ja hiilijalanjäljen laskennan harmonisointi?

Emma Valli

Marketing Coordinator

Elintarvikkeiden hiilijalanjäljen harmonisointi tarkoittaa pyrkimystä yhdenmukaistaa menetelmiä, joilla mitataan ja raportoidaan elintarvikkeiden hiilijalanjälkeä. Harmonisoinnin tavoitteena on luoda yhtenäinen ja läpinäkyvä viitekehys, joka mahdollistaa eri elintarviketuotteiden ympäristövaikutusten merkityksellisen vertailun. 

Yhteisten ohjeiden ja mittaustapojen avulla eri elintarviketuotteiden ympäristövaikutusten vertaileminen helpottuu. Tämä tieto voidaan sitten käyttää poliittiseen päätöksentekoon ja viisaampien ostopäätöksen tueksi. 


👀 Hiilijalanjälki, mitä se oikeastaan tarkoittaa?


Hiilijalanjäljen harmonisointi ulottuu myös vastuullisuusviestintään ja elintarvikkeiden hiilijalanjäljen merkintä- ja sertifiointijärjestelmiin, jotka tarjoavat kuluttajille selkeää ja luotettavaa tietoa elintarvikkeiden hiilijalanjäljestä. Näissä merkinnöissä näkyy usein hiilijalanjäljen arvo tai luokitus, joka helpottaa kuluttajia tunnistamaan vähäpäästöisemmät tuotteet. Lisäksi tällaiset merkintäjärjestelmät kannustavat tuottajia vähentämään hiilijalanjälkeään ja parantamaan toimintansa kestävyyttä. 

Otetaan hypoteettinen esimerkki: Olet kaupassa valitsemassa pekonia illalliseksi suunnitelemaasi pasta Carbonaaraan. Jos kahdessa pekonipaketissa ilmoitetaan tuotteen hiilijalanjälki, toisessa 5,9 kg CO2e/kg ja toisessa kg 6,8 CO2e/kg, koriisi todennäköisesti tipahtaisi näennäisesti ilmastoystävällisempi tuote. Ilman syvempää analyysiä et kuitenkaan voi tietää, että toisen tuotteen hiilijalanjälki on laskettu “kehdosta hautaan” -rajauksella ja toisen “kehdosta tehtaan portille”. Molemmat ovat elinkaariarvioinnissa yleisesti käytettyjä, mutta koska toisesta rajataan kulutuksen sekä kierrätyksen/jätteen aiheuttamat päästöt pois, näyttää sen hiilijalanjälki helposti verrokkituotetta pienemmältä.  

Tämän haasteen vuoksi vertailun sysääminen yksin kuluttajien harteille ei ole mielekästä. Toisaalta taas, jos esimerkiksi poliittisella vaikuttamisella verotuksen kautta nostettaisiin päästöintensiivisten ruokien hintaa, asettaisi se saman tuotekategorian valmistajat, vaikkapa kaksi lihataloa, eriarvoiseen asemaan: toinen on investoinut huomattavia summia ympäristöystävällisiin tuotantoprosesseihin ja tuottajien kouluttamiseen, samalla kun toinen tupruttelee fossiilisia polttoaineita vailla huolen häivää.  

Hiilijalanjäljen harmonisointia tarvitaan yhteisten pelisääntöjen luomiseksi

Useat organisaatiot ja hankkeet pyrkivät harmonisoimaan elintarvikkeiden hiilijalanjäljen laskentamenetelmiä, jotta epäjohdonmukaisista laskentamenetelmistä ja tietovajeista päästään eroon. 

Tunnetuin näistä on Euroopan komission kehittämä tuotteen ympäristöjalanjälki (PEF) -menetelmä. PEF tarjoaa standardoidun viitekehyksen tuotteiden, mukaan lukien elintarvikkeiden, ympäristövaikutusten arvioimiseen niiden koko elinkaaren aikana. Menetelmä ottaa huomioon erilaisia tekijöitä, kuten raaka-aineiden tuotanto, valmistus, jakelu, käyttö ja loppukäsittely. 

Menetelmiin ja laskentaan on myös muita eri ohjeistuksia ja standardeja, kuten:  

 • ISO 14000 –sarjan standardit 
 • IPCC-ohjeistukset 
 • Greenhouse gas protocol (GHG) 

Muita aloitteita, jotka vaikuttavat siihen, miten elintarvikkeiden ympäristövaikutuksista voi viestiä, ovat:  

 • EU:n Unfair Commercial Practices 
 • ISO 14020 –standardit 
 • Kansallisen kuluttaja-asiamiehen linjaukset 
 • Euroopan komission Green Claims Direktiivi 

Näihin ohjeistuksiin perustuen Suomessa Luonnonvarakeskuksen vetämässä LCAFoodPrint hankkeessa on tehty aloite kansallisesta viestintäsuosituksesta tuotekohtaiseen jalanjälkiviestintään ja luotu elinkaariarvioinnin menetelmäasioita koskeva ohjeistusluonnos. 


📖 Opas: Mistä aloittaa LCA ja hiilijalanjäljen laskenta?


Luonnonvarakeskuksen (Luke) LCAFoodPrint –hankkeessa luodaan kansalliset ohjeistukset

LCAFoodPrint-hanke on kasannut yhteen elintarvike- ja ympäristöalan toimijoita kehittämään elintarvikkeiden ympäristöjalanjälkiarvioinnin yhdenmukaista, tieteeseen perustuvaa ja käytäntöön sovellettavaa kehystä. Sitä tarvitaan, jotta jalanjälkiviestintä, julkinen keskustelu ja päätöksenteko perustuisivat vertailukelpoiseen tietoon. 

Sen lisäksi, että hanke tavoittelee yhdenmukaistamaan hiilijalanjäljen laskennan ruokatuotteiden osalta, se pyrkii myös huomioimaan rehevöittävien vaikutusten ja vesijalanjäljen osana ympäristövaikutusten arviointia ja viestintää, julkista keskustelua ja poliittista päätöksentekoa. 

Keväällä 2023 on julkaistu ensimmäiset luonnokset sekä elinkaariarvioinnin menetelmäohjeistuksesta että viestintäohjeistuksesta. Ne on tuotu kommentoitavaksi kaikille hankkeeseen osallistuville tahoille, Luken lisäksi siis:  

 • Maa- ja metsätalousministeriö 
 • Suomen ympäristökeskus 
 • Helsingin yliopisto, LUT-yliopisto 
 • VTT 
 • Ympäristöministeriö 
 • WWF Suomi 
 • Ja ruokaketjun yritysten ja järjestöjen edustajat, joiden mukana myös Biocode 

Harmonisoinnilla kohti uskottavaa ympäristövaikutusten arviointia

Vaikka elintarvikkeiden hiilijalanjäljen harmonisointi on edistynyt Euroopassa hyvin, on edessä vielä kuoppainen tie. Päänvaivaa aiheuttaa mm. tietojen saatavuus ja laatu varsinkin scope 3 päästöjen osalta, epäsuorien päästöjen sisällyttäminen laskentoihin sekä muiden ympäristövaikutusten kuten vesijalanjäljen ja rehevöitymisvaikutusten huomioiminen.  

Myös maakohtaiset eroavaisuudet ilmastossa ja maaperässä aiheuttavat ylimääräisen huomioon otettavan muuttujan. Eri tuotanto- ja viljelytoimenpiteiden hiilijalanjälki ja ympäristövaikutukset esimerkiksi Italiassa ja Suomessa ovat aivan erilaiset, vaikka viljelytoimenpiteet olisivat suht. samankaltaiset.  

Pyrkimällä laskentamallien harmonisointiin ollaan kuitenkin jo merkittävästi lähempänä kestävämpää ja ilmastoystävällisempää ruokajärjestelmää, josta voi uskottavasti viestiä kuluttajille, päättäjille ja muille tahoille.

Me Biocodella seuraamme tarkasti kaikkia kansainvälisiä aloitteita ja olemme mukana kehittämässä yhteisiä laskentamalleja Suomessa. Voit siis luottaa siihen, että Biocoden laskurilla laskettu hiilijalanjälki on yhdenmukainen eri standardien, suositusten ja ohjeistusten kanssa!

Opas: Hiilijalanjäljen laskeminen

Kuinka hiilijalanjälkeä lasketaan ja mitkä asiat siihen vaikuttavat? Opas hiilijalanjäljen laskentaan ja elinkaariarviointiin.

Lue lisää Arrowright

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Tuuli- ja aurinkovoima
Artikkelit — kesä 06, 2024

Scope 2 -päästöt – Markkina- ja sijaintiperusteinen päästölaskenta

Kaksi ovea
Artikkelit — touko 29, 2024

Kaksoisolennaisuusanalyysi ja päästölaskenta osana yritysvastuuraportointia 

Yrityksen päästöt
Artikkelit — touko 23, 2024

Yrityksen CO2 päästölaskenta – usein kysytyt kysymykset 

Pysy kärryillä ja tilaa viestimme ilmastosta, elintarvikealasta ja ruuan tuotantoketjusta suoraan sähköpostiisi!
  Biocode on sitoutunut suojelemaan ja kunnioittamaan yksityisyyttäsi. Täyttämällä lomakkeen annat Biocodelle luvan käsitellä henkilötietojasi tietosuojakäytännön mukaisesti.
  Iconboxmail