Yhteystiedot
Kirjaudu
Kokeile nyt

Yrityksen vesijalanjälki ja AWARE-mittari

Eveliina Heikkala

Nainen sateessa järven rannalla

Veden käyttö, joka myös vesijalanjälkenä tunnetaan, on osa yritysten kestävän kehityksen raportointia. Se on yksi ympäristövaikutusluokista, joita yritykset nykyään mittaavat. Vedenkäyttöön liittyvä keskeinen käsite on water scarcity, veden niukkuus.

Me Biocodessa hyödynnämme AWAREa, vedenkäytön indikaattoria, tuotteiden vesijalanjälkien laskentaan. Tästä artikkelista saat yleiskatsauksen vesijalanjälkiin ja AWARE-menetelmään.

Mitä huomioida ennen vesijalanjäljen laskentaa?

Vesijalanjälkiä käytetään mittaamaan suoraa ja epäsuoraa vedenkäyttöä kohteeseen tai prosessin ylläpitämiseen liittyen. Voit käyttää sitä eri yhteyksissä, esimerkiksi laskemalla vedenkulutuksen, joka vaaditaan tuotteen tuottamiseen, yrityksen pyörittämiseen tai perheen arjen ylläpitämiseen. On olemassa erilaisia vedenkäytön mittareita eri vesivaikutusten arvioimiseen. Nämä vaikutukset ovat esimerkiksi veden niukkuus, veden laatu ja vaikutukset ihmisten terveyteen.

Vesijalanjäljet jaetaan suoraan ja epäsuoraan vedenkäyttöön. Suora vedenkäyttö viittaa veteen, jota kulutetaan suoraan, esimerkiksi tuotantoprosessissa tai yksilön juomavetenä. Epäsuora vedenkäyttö taas viittaa veteen, jota tarvitaan esimerkiksi raaka-aineiden tuottamiseen.

Kulutettu vesi voidaan myös jakaa kolmeen luokkaan: vihreä, sininen ja harmaa vesi.

 • Vihreä vesi on kasvien haihduttamaa sadevettä tai maaperän kosteutta.
 • Sininen vesi on pintavettä tai pohjavettä.
 • Harmaa vesi on jätevedestä peräisin olevien saasteiden hajottamiseen tarvittavaa makeaa vettä.

AWARE-menetelmässä mitataan vain sinisen veden kulutusta.

Mikä on AWARE?

AWARE (Available WAter REmanining) on vedenkäytön indikaattori. Se kertoo, kuinka paljon vettä on suhteellisesti jäljellä tietyllä alueella ihmisten ja ekosysteemin tarpeiden täyttämisen jälkeen. AWARE-arvot lasketaan kertomalla alueellinen AWARE-kerroin sinisen veden kulutuksella.

AWARE-kertoimia löytyy eri alueellisilla ja ajallisilla tarkkuuksilla:

 • maatasolla
 • vesistöalueiden tasolla
 • kuukausittaisella tasolla
 • vuositasolla.

Lisäksi on erilaisia kertoimia kastelu- ja muuhun vedenkäyttöön sekä määrittelemätön kerroin, jos veden tyyppi on tuntematon.

AWARE-menetelmä on linjassa LCA-metodologian kanssa, ja se sisältää ISO 14046 -standardin vesijalanjäljen laskennassa esitetyt vaatimukset. Siksi laskentaprosessi kattaa tavoitteen ja toiminta-alan määrittelyn, elinkaari-inventaarion, vaikutusten arvioinnin (AWARE) ja tulosten tulkinnan.

Mitä vesijalanjälki-tulokset kertovat?

AWARE-kertoimet ovat tiiviisti sidoksissa vedenkäytön tiettyyn sijaintiin, korkeammat AWARE-kertoimet kertoavat alueen suuremmasta veden niukkuudesta. Tämä heijastuu myös tuloksissa.

Jos vesijalanjälki on suuri, yritysten tulisi analysoida, missä elinkaaren vaiheissa vedenkulutus tapahtuu vesipulasta kärsivillä alueilla. Lisäksi yritysten tulisi tunnistaa toimintoja, joissa on korkea sinisen veden kulutus. Nämä havainnot voisivat motivoida yrityksiä arvioimaan uudelleen tuotantopaikkojaan tai etsimään mahdollisuuksia vedenkulutuksen vähentämiseen.

Yhteenveto

AWARE-tulokset tarjoavat mahdollisuuden parantaa yrityksen toimintaa. Ne osoittavat suunnan, joka varmistaa riittävät vesivarannot sekä ihmisten että luonnon tarpeisiin, edistäen kestävyyttä ja vastuullista resurssien hallintaa.

Lisäksi läpinäkyvien käytäntöjen ja raportoinnin merkitys kasvaa nykyisessä liiketoimintaympäristössä, ja yritystoiminnan ympäristövaikutustiedot ovat yhä tärkeämpiä sekä sijoittajille, ostajille että kuluttajille.

Haluatko selvittää sinun yrityksesi vesijalanjäljen?

Ota meihin yhteyttä!

  Biocode on sitoutunut suojelemaan ja kunnioittamaan yksityisyyttäsi. Täyttämällä lomakkeen annat Biocodelle luvan käsitellä henkilötietojasi tietosuojakäytännön mukaisesti.
  Aiheeseen liittyvät artikkelit

  Tuuli- ja aurinkovoima
  Artikkelit — kesä 06, 2024

  Scope 2 -päästöt – Markkina- ja sijaintiperusteinen päästölaskenta

  Kaksi ovea
  Artikkelit — touko 29, 2024

  Kaksoisolennaisuusanalyysi ja päästölaskenta osana yritysvastuuraportointia 

  Yrityksen päästöt
  Artikkelit — touko 23, 2024

  Yrityksen CO2 päästölaskenta – usein kysytyt kysymykset 

  Pysy kärryillä ja tilaa viestimme ilmastosta, elintarvikealasta ja ruuan tuotantoketjusta suoraan sähköpostiisi!
   Biocode on sitoutunut suojelemaan ja kunnioittamaan yksityisyyttäsi. Täyttämällä lomakkeen annat Biocodelle luvan käsitellä henkilötietojasi tietosuojakäytännön mukaisesti.
   Iconboxmail