Yhteystiedot
Kirjaudu
Kokeile nyt

Mitä on elinkaariarviointi (LCA)?

Emma Valli

Marketing Coordinator

Life Cycle Assessment

Elinkaariarviointi, yleisesti tunnettu englanninkieliseltä nimeltään Life Cycle Assessment – LCA, on kattava tapa arvioida tuotteen, prosessin tai palvelun ympäristövaikutuksia sen koko elinkaaren aikana. Se ottaa huomioon kaikki vaiheet aina raaka-aineiden hankinnasta hävittämiseen tai kierrätykseen asti. Elinkaariarvioinnissa analysoidaan jokaisen vaiheen energiankulutusta, resurssien käyttöä ja päästöjä. Analyysin tuloksena saadaan usein hiilijalanjälki sekä elinkaari-inventaario.

Kaksi yleisimpää elinkaariarvioinnin rajaustapaa

 1. Syntyvaiheesta hautaan (Cradle-to-Grave): Tämä lähestymistapa arvioi tuotteen koko elinkaaren, tarjoten kattavan kuvan sen ympäristövaikutuksesta aina raaka-materiaalien tuottamisesta kierrätykseen asti.
 2. Syntyvaiheesta portille (Cradle-to-Gate): Tämä lähestymistapa keskittyy arvioimaan vaiheet tuotteen valmistuslaitoksesta siihen pisteeseen, jossa tuote lähtee tehtaalta. Tämä lähestyminen on hyvä erityisesti silloin, kun loppuvaiheiden (kulutus & kierrätys) päästöjä on vaikea tai mahdoton selvittää.

Elinkaariarvioinnin neljä keskeistä vaihetta

 1. Tavoitteiden ja laajuuden määrittely: Ensiksi asetetaan arvioinnin rajat ja tavoitteet, valitaan arvioitava tuote, prosessi tai palvelu, sekä elinkaaren vaiheet, jotka halutaan mukaan arviointiin.
 2. Elinkaari-inventaario: Tässä vaiheessa kerätään tietoa energiankulutuksesta, raaka-aineiden käytöstä, päästöistä ja jaetaan tiedot jokaiselle elinkaaren vaiheelle.
 3. Vaikutusarviointi: Mahdollisia ilmastovaikutuksia, kuten ilmaston lämpenemistä, arvioidaan erilaisten vaikutusarviointimenetelmien ja laskentakaavojen avulla.
 4. Tulkinta: Tämä vaihe tarjoaa oivalluksia ja suosituksia kerättyjen tietojen ja vaikutusarviointien perusteella, jaoteltuna jokaiselle elinkaaren vaiheelle.

Standardit ja protokollat ohjaavat elinkaariarviointeja

Kansainväliset ympäristöstandardit sekä ohjeistukset luovat maailmanlaajuiset säännöt elinkaariarvioinneille.

ISO 14000 -standardisarja ohjaa ympäristöasioiden hallintaa ja ympäristönsuojelun tasoa. Näistä kaksi keskittyy erityisesti elinkaariarviointeihin:

 1. ISO 14040 kuvaa periaatteet ja viitekehyksen LCA:lle.
 2. ISO 14044 määrittelee vaatimukset ja antaa suuntaviivoja LCA:lle.

Euroopan komission aloite tuotteen ympäristöjalanjälki (PEF) opastaa tuotteiden elinkaariarvioinnissa. Se tarjoaa viitekehyksen tuotteiden ympäristövaikutusten arvioimiseksi.

Kasvihuonekaasuprotokolla (GHG Protocol) tarjoaa taas viitekehyksen kasvihuonekaasupäästöjen mittaamiseen, hallintaan ja raportointiin. Sekä PEF että GHG-protokolla pyrkivät ohjaamaan ja standardisoimaan ympäristövaikutusten arviointia, mutta niillä on erilaiset tarkoitukset, metodologiat ja sovellusalueet.

Missä aloittaa tuotteen elinkaariarviointi?

Elinkaariarvioinnin aloittaminen voi vaikuttaa haastavalta, mutta sen jakaminen vaiheisiin voi auttaa pääsemään alkuun.

 1. Määritä laajuus: Määritä selvästi arvioinnin tavoitteet ja rajaukset. Päätä, mitä tiettyä tuotetta, prosessia tai palvelua haluat arvioida. Tunnista mukaan otettavat elinkaaren vaiheet, kuten raaka-aineiden hankinta, valmistus, kuljetus, käyttö ja loppukäsittely.
 2. Kerää dataa: Kerää kattavaa tietoa energiankulutuksesta, raaka-aineiden käytöstä, päästöistä, jätteiden tuotannosta ja sivuvirroista jokaiselta elinkaaren vaiheelta.
 3. Valitse arviointimenetelmä: Valitse sopiva LCA-menetelmä. Yleisesti käytettyjä menetelmiä ovat aiemmin kuvatut “Syntyvaiheesta hautaan” ja “Syntyvaiheesta portille”.
 4. Arvioi ympäristövaikutuksia: Arvioi tuotteesi tai prosessisi mahdolliset ympäristövaikutukset. Tämä vaihe sisältää kerättyjen tietojen tulkinnan ja vaikutusten, kuten kasvihuonekaasupäästöjen, vedenkäytön, ilmansaasteiden ja resurssien ehtymisen, määrällisen arvioinnin. Käytä vaikutusarvioinnin menetelmiä ja työkaluja näiden vaikutusten arvioimiseen.
 5. Tulkinta ja tulosten viestintä: Analysoi tulokset tunnistaaksesi alueita, joilla ympäristövaikutukset ovat merkittäviä. Etsi parantamismahdollisuuksia, kuten energiankulutuksen vähentäminen, materiaalien optimaalinen käyttö tai kierrätyksen kehittäminen. Viesti tuloksesi, suositukset ja mahdolliset rajaukset sidosryhmille.
 6. Jatkuva parantaminen: Elinkaariarviointi on iteratiivinen prosessi. Käytä analyysin tuloksia ja suosituksia ohjaamaan kestäviä muutoksia organisaatiossasi. Seuraa edistymistä, aseta tavoitteita ja arvioi tuotettasi tai prosessiasi säännöllisesti parannusten seuraamiseksi.
Yhteenveto

Jos sinulla ei ole aikaa tai et vielä luota kykyihisi tehdä elinkaariarviointia itse, harkitse markkinoilla olevien työkalujen käyttöä helpottaaksesi hommaa.

Esimerkiksi Biocoden alusta, jossa tieteelliset menetelmät ovat sisäänrakennettuina, auttaa keräämään tietoa ja tekemään elinkaariarvioinnin . Se helpottaa myös ilmastovaikutusten ja toimenpiteiden selkeää viestintää.

👉 Tutustu Biocoden elinkaariarviointiominaisuuteen.

Yhteenvetona voidaan todeta, että ympäristövaikutusten ymmärtäminen elinkaariarvioinnin avulla on tärkeää. Sen avulla voimme tehdä tietoon pohjautuvia päätöksiä ja vähentää hiilijalanjälkeämme. Jokainen pieni askel kohti päästövähennyksiä edistää valoisampaa tulevaisuutta tuleville sukupolville.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Kaksi ovea
Artikkelit — touko 29, 2024

Kaksoisolennaisuusanalyysi ja päästölaskenta osana yritysvastuuraportointia 

Yrityksen päästöt
Artikkelit — touko 23, 2024

Yrityksen CO2 päästölaskenta – mistä aloittaa? 

Kulutus- vai aktiviteettiperusteinen päästölaskenta
Artikkelit — touko 14, 2024

Kulutusperusteinen vai aktiviteettiperusteinen päästölaskenta: Miksi yritykset tarvitsevat molempia? 

Pysy kärryillä ja tilaa viestimme ilmastosta, elintarvikealasta ja ruuan tuotantoketjusta suoraan sähköpostiisi!
  Biocode on sitoutunut suojelemaan ja kunnioittamaan yksityisyyttäsi. Täyttämällä lomakkeen annat Biocodelle luvan käsitellä henkilötietojasi tietosuojakäytännön mukaisesti.
  Iconboxmail