Yhteystiedot
Kirjaudu
Kokeile nyt

Hiilijalanjälki- ja päästölaskenta – miten päästä alkuun?

Biocode icon

Biocode

Climate Observer

Vihreän rahoituksen laskelma

Yritysten ja tuotteiden ilmastovaikutusten mittaaminen, eli hiilijalanjälki- ja päästölaskenta, on yhä tärkeämpää, koska päästö- ja hiilijalanjälkitietoja tarvitaan niin yritysvastuuraportointiin kuin asiakasviestintään ja rahoitushakemuksiin.

Miten hiilijalanjälki lasketaan tuotteille, yrityksille ja projekteille? Ja miksi aihe on ajankohtainen juuri nyt?

Webinaaritallenteella selitetään maalaisjärkisesti, miten hiilijalanjälkilaskentaa tehdään, minkälaisia työkaluja työhön tarvitaan ja millaisia sudenkuoppia matkalla voi tulla vastaan.

Lainsäädännön kiristyminen ja markkinapaine

Euroopan unioni on asettanut tiukat vaatimukset yritysten vastuullisuusraportoinnille uusien direktiivien, kuten CSRD:n (Corporate Sustainability Reporting Directive), Taksonomian sekä tulevan Green Claims -direktiivin myötä. Nämä säännökset eivät ainoastaan pakota yrityksiä olemaan läpinäkyvämpiä, vaan myös ohjaavat investointeja kestävämpiin toimintoihin. Yhä tietoisemmat kuluttajat valitsevat kestävämpiä vaihtoehtoja ja markkinapaine ohjaa yrityksiä oikeaan suuntaan.

Vapaaehtoiset vastuullisuusaloitteet, kuten CDP (Carbon Disclosure Project) ja SBTi (Science Based Targets initiative) auttavat yrityksiä asettamaan tieteeseen perustuvia päästövähennystavoitteita. Nämä aloitteet auttavat paitsi vähentämään päästöjä, myös rakentavat yrityksen brändiä ja kilpailukykyä markkinoilla, jossa arvostetaan ympäristövastuullisuutta.

Hiilijalanjäljen laskentaprosessi

Hiilijalanjäljen laskennassa käytetään laskentamenetelmää, jossa huomioidaan yrityksen koko tuotantoketjun aikana syntyvät suorat ja epäsuorat päästöt. Laskentaprosessi alkaa aktiviteettimuuttujien, kuten energiankäytön tai logistiikkatoimintojen, laskemisesta. Aktiviteettimuuttujat kerrotaan päästökertoimilla, jotka kertovat kuinka paljon kasvihuonekaasuja vapautuu ilmakehään toiminnan seurauksena.

Standardit ja Protokollat

GHG-protokolla ja ISO-standardit ovat keskeisiä työkaluja, jotka ohjaavat yrityksiä hiilijalanjäljen laskennassa. Näiden standardien avulla yritykset voivat määrittää ja hallita päästöjään tarkasti ja yhdenmukaisesti, mikä on olennaista sekä sisäisessä että ulkoisessa raportoinnissa.

Tuotteiden ympäristöjalanjäljen laskentaan kehitetty PEF (Product Environmental Footprint) menetelmä kuvaa tuotteen elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten arviointia. Menetelmää tulisi soveltaa, jos haluaa viestiä tuotteiden ympäristövastuullisuudesta.

Haasteita ja ratkaisuja

Vaikka hiilijalanjäljen laskenta tarjoaa yrityksille arvokasta dataa toiminnan kehitykseen, raportointiin sekä viestintään, se tuo mukanaan myös haasteita. Monet yritykset kamppailevat datan keräämisen, päästökertoimien oikeellisuuden ja laskentaprosessin kustannustehokkuuden kanssa.

Tyypillisiä tapoja selvittää yrityksen hiilijalanjälkiä on ostaa datan keräys, laskenta ja dokumentointi ulkoiselta konsultilta tai palkata erikoistunut asiantuntija. Nämä ovat kuitenkin erityisesti pk-yritysten tarpeisiin turhan raskaita keinoja, jolloin on löydettävä ketterämpiä tapoja päästölaskentaan. Digitaalisilla laskentatyökaluilla työ helpottuu, samalla kun yrityksen oma sisäinen osaaminen ilmastokysymyksistä kasvaa.

Opas: Hiilijalanjäljen laskeminen

Kuinka hiilijalanjälkeä lasketaan ja mitkä asiat siihen vaikuttavat? Opas hiilijalanjäljen laskentaan ja elinkaariarviointiin.

Lue lisää Arrowright

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Kaksi ovea
Artikkelit — touko 29, 2024

Kaksoisolennaisuusanalyysi ja päästölaskenta osana yritysvastuuraportointia 

Yrityksen päästöt
Artikkelit — touko 23, 2024

Yrityksen CO2 päästölaskenta – mistä aloittaa? 

Kulutus- vai aktiviteettiperusteinen päästölaskenta
Artikkelit — touko 14, 2024

Kulutusperusteinen vai aktiviteettiperusteinen päästölaskenta: Miksi yritykset tarvitsevat molempia? 

Pysy kärryillä ja tilaa viestimme ilmastosta, elintarvikealasta ja ruuan tuotantoketjusta suoraan sähköpostiisi!
    Biocode on sitoutunut suojelemaan ja kunnioittamaan yksityisyyttäsi. Täyttämällä lomakkeen annat Biocodelle luvan käsitellä henkilötietojasi tietosuojakäytännön mukaisesti.
    Iconboxmail