Hiilijalanjälki ja elinkaariarviointi (LCA) – Mitä ne oikeastaan tarkoittaa?

Emma Valli

Marketing Coordinator

Kaksi keskeistä käsitettä ympäristövaikutusten arvioinnissa ovat hiilijalanjälki ja elinkaariarviointi (LCA). Tästä oppaasta saat selkeän selityksen näistä käsitteistä; mitä ne tarkoittavat ja mistä lähteä liikkeelle.

Mikä on hiilijalanjälki?

Hiilijalanjälki viittaa ihmisen tai muun, kuten rakennuksen, yrityksen tai eläimen, suoraan tai epäsuorasti aiheuttamien kasvihuonekaasujen kokonaismäärään. Hiilijalanjälki kuvaa päivittäisten toimintojemme, kuten energiankulutuksen, liikenteen, valmistusprosessien ja jätteiden tuottamisen vaikutuksia ilmastoon. Mittayksikkönä käytetään yleensä hiilidioksidiekvivalenttia (CO2e).

Hiilijalanjalanjäljen pienentäminen ja kasvihuonepäästöjen vähentäminen on tärkeää ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tunnistamalla ja ymmärtämällä päästöjen lähteet ihmiset, yritykset ja hallitukset voivat tehdä tietoon pohjautuvia päätöksiä vähentääkseen päästöjä.

📖 Opas: Miten aloittaa hiilijalanjäljen laskenta?

Mitä elinkaariarviointi (LCA) tarkoittaa?

Elinkaariarviointi, yleisesti tunnettu nimellä LCA (Life Cycle Assessment), on kokonaisvaltainen lähestymistapa tuotteen, prosessin tai palvelun ympäristövaikutusten arviointiin sen koko elinkaaren aikana. Se ottaa huomioon kaikki vaiheet aina raaka-aineiden hankinnasta hävittämiseen tai kierrätykseen asti. LCA analysoi jokaisen vaiheen energiankulutusta, resurssien käyttöä ja päästöjä, tarjoten kattavan kuvan ympäristövaikutuksista.

Elinkaariarviointi koostuu neljästä keskeisestä vaiheesta: tavoitteen ja rajauksen (scope) määrittely, elinkaari-inventaario, vaikutusten arviointi ja tulkinta. Tavoitteen ja rajauksen määrittely asettaa arvioinnille raamit, kun taas elinkaari-inventaariossa kerätään tietoa esimerkiksi energia- ja materiaalipanoksista sekä niiden aiheuttamista päästöistä. Vaikutusten arviointi kuvaa mahdollisia ympäristövaikutuksia, kuten ilmastonmuutosta ja luonnonvarojen ehtymistä.

Kansainväliset ympäristöstandardit luovat yhteiset säännöt vaikutusten arvioinnille maailmanlaajuisesti. ISO 14000 -standardisarja ohjaa ympäristöasioihin liittyvää hallintaa ja parantaa ympäristönsuojelun tasoa. Kaksi tämän sarjan standardeista keskittyy pääasiassa elinkaariarviointiin, seuraten tuotteen vaikutuksia koko elinkaaren ajalta:

 • ISO 14040 kuvaa LCA:n periaatteet ja viitekehyksen
 • ISO 14044 määrittelee vaatimukset ja antaa ohjeita LCA:lle.

👉 Tutustu mihin Biocoden laskenta perustuu.

Mistä aloittaa elinkaariarviointi?

Elinkaariarvioinnin (LCA) aloittaminen voi tuntua haastavalta, mutta joskus prosessin havainnollistaminen vaiheittain voi helpottaa alkuun pääsyä. Tässä on vaiheet, joiden avulla pääset vauhtiin elinkaariarvioinnissa:

 1. Määritä tavoite: Määrittele selkeästi LCA-tutkimuksesi tavoitteet ja rajaukset. Päätä, minkä tietyn tuotteen, prosessin tai palvelun haluat arvioida. Tunnista elinkaaren vaiheet, jotka sisällytät arviointiin, kuten raaka-aineiden hankinta, valmistus, kuljetus, käyttö ja kierrätys.
 2. Kerää dataa: Kerää kattavat tiedot energiankulutuksesta, raaka-aineiden käytöstä, päästöistä, jätteiden tuottamisesta ja muista relevantteihin parametreihin jokaiselle elinkaaren vaiheelle.
 3. Valitse systeemirajaus: Yleisesti käytettyjä menetelmiä ovat “kehdosta hautaan” -lähestymistapa, joka kattaa koko elinkaaren, sekä “kehdosta portille” -lähestymistapa, joka keskittyy tiettyihin vaiheisiin tuotteen poistumiseen valmistuslaitoksesta.
 4. Arvioi ympäristövaikutukset: Arvioi tuotteesi tai prosessisi mahdolliset ympäristövaikutukset. Tämä vaihe sisältää kerätyn datan tulkinnan ja vaikutusten, kuten kasvihuonekaasupäästöjen, vedenkulutuksen, ilman saastumisen ja luonnonvarojen ehtymisen, määrällisen arvioinnin.
 5. Tulkitse ja viesti tulokset: Analysoi arviointisi tulokset tunnistaaksesi merkittävimmät ympäristövaikutukset. Löydä päästövähennyskohteet, kuten energiankulutus, materiaalien käytön optimointi tai kierrätysohjelmien toteuttaminen. Viesti tuloksesi, suositukset ja mahdolliset heikkoudet sekä ulkoisille että sisäisille sidosryhmille.
 6. Jatkuva parantaminen: LCA on jatkuva prosessi. Käytä LCA-tutkimuksen tuloksia ja suosituksia ajamaan kestäviä muutoksia organisaatiossasi. Seuraa edistystä, aseta tavoitteita ja arvioi tuotteesi tai prosessisi säännöllisesti seuratakseen parannuksia ja tehdäksesi tarvittavia säätöjä.

Seuraamalla näitä vaiheita saat kattavan käsityksen ympäristövaikutuksistasi. Elinkaariarviointi voi olla monimutkaista, mutta asiantuntijat voivat tarjota arvokkaita näkemyksiä ja validoida arvioinnit. Työkalut, kuten Biocode, auttavat keräämään tietoa ja laskemaan hiilijalanjäljen, koska alustassa tiede, laskenta ja arviointimenetelmät ovat sisäänrakennettuna. Se myös helpottaa ilmastovaikutusten ja toimenpiteiden selkeää viestintää.

👉 Tutustu miten Biocode toimii.

Hiilijalanjäljen pienentäminen ja elinkaariarviointi on tärkeää monesta syystä

 1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen: Hiilijalanjäljen vähentäminen auttaa yksilöitä ja organisaatioita osallistumaan ilmastonmuutoksen torjuntaan ja minimoimaan kasvihuonekaasupäästöjen vaikutuksia ympäristöön.
 2. Kestävät päätökset: LCA tarjoaa kattavan analyysin eri tuotteiden tai prosessien ympäristövaikutuksista, mahdollistaen data-lähtöisen päätöksenteon.
 3. Resurssitehokkuus: Arviointi auttaa tunnistamaan päästösyöpöt tuotteen elinkaaren aikana, edistäen resurssien tehokasta käyttöä, jätteiden vähentämistä ja minimoiden ekologista rasitusta.
 4. Vihreä markkinointi ja maine: Kuluttajat ja sidosryhmät ovat yhä tietoisempia ympäristöasioista. Hiilijalanjäljen vähentämisen ja asianmukainen elinkaariarviointi voi parantaa yrityksen mainetta ja houkutella ympäristötietoisia asiakkaita.

Ymmärtämällä ja pienentämällä hiilijalanjälkiä ja suorittamalla elinkaariarvioinnin otamme tärkeitä askelia kohti kestävää tulevaisuutta. Mittaamalla ympäristövaikutuksiamme voimme tehdä tietoon perustuvia päätöksiä, omaksua ympäristöystävällisiä käytäntöjä ja vähentää ekologista jalanjälkeämme. Yksilöiden, yritysten ja päättäjien on tärkeää työskennellä yhdessä kohti vihreämpää ja kestävämpää maailmaa.

Muista, että jokainen pieni askel hiilijalanjäljen vähentämisessä ja kestävien käytäntöjen toimeenpanossa edistää parempaa tulevaisuutta tuleville sukupolville.

Biocoden 10 askeleen opas elintarvikeyhtiöiden päästövähennyksiin auttaa elintarvikealan yrityksiä aloittamaan toimet ilmaston vaikutusten vähentämiseksi!

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Ilmastotyö — syys 22, 2023

Science Based Targets -aloitteessa asetetut tavoitteet edellyttävät jatkuvaa seurantaa

GHG emissions
Ilmastotyö — elo 25, 2023

Kasvihuonekaasut, -päästöt ja GHG-protokolla – Mitä ne merkitsevät elintarvikealalla?

Blue sky with clouds
Ilmastotyö — elo 15, 2023

Mitkä ovat PEF -aloitteen ja GHG-protokollan erot?

Pysy kärryillä ja tilaa viestimme ilmastosta, elintarvikealasta ja ruuan tuotantoketjusta suoraan sähköpostiisi!
  Biocode on sitoutunut suojelemaan ja kunnioittamaan yksityisyyttäsi. Täyttämällä lomakkeen annat Biocodelle luvan käsitellä henkilötietojasi tietosuojakäytännön mukaisesti.
  Iconboxmail