Yhteystiedot
Kirjaudu
Kokeile nyt

Mitä SBTi FLAG-ohjeistus tarkoittaa yrityksille? 

Emma Valli

Marketing Coordinator

Maankäyttösektori

Loppuvuodesta 2023 SBTi julkaisema FLAG-ohjeistus (Forest, Land, and Agriculture) on kohdennettu maankäyttösektorilla toimiville, yli 500 henkilöä työllistäville yrityksille. Ohjeiden avulla suuret yritykset asettavat tarkempia ilmastotavoitteita ja suunnittelevat tehokkaampia päästövähennystoimenpiteitä nimenomaisesti maankäytön osalta.  

SBTi pähkinänkuoressa

Yritykset asettavat tieteeseen perustuvia päästövähennystavoitteita osana Science Based Targets –aloitetta, joka pyrkii rajoittamaan ilmaston kuumenemisen Pariisin ilmastosopimuksen mukaiseen 1,5 asteen rajaan.

Lue lisää SBTi:stä

Kenen tulee asettaa FLAG-tavoitteet?  

SBTi on määritellyt, että FLAG-ohjeistus koskettaa niitä yrityksiä, joiden arvoketjussa maankäyttösektorin päästöt ovat suuret. Tämä tarkoittaa mm.

 • maatalousyrityksiä
 • elintarvike- ja juomateollisuuden yrityksiä
 • vähittäistavarakauppoja sekä
 • metsä- ja paperiteollisuuden yrityksiä.  

FLAG-erillisohjeistukset on suunnattu suurille, yli 500 henkilöä työllistäville yrityksille. Pienet ja keskisuuret yritykset voivat asettaa päästötavoitteita SBTi:ssä kevyemmillä ohjeistuksilla.  

Jos työskentelet kriteerit täyttävässä yrityksessä, ja yrityksesi on asettamassa ensimmäistä kertaa SBTi-tavoitteita, tulee sinun asettaa myös FLAG-tavoitteet.  
 
Jos taas yrityksesi on asettanut SBTi-tavoitteet ennen FLAG-ohjeistusten julkaisua 30.3.2023, tulee tavoitteisiin lisätä FLAG-tavoitteet 6 kuukautta sen jälkeen, kun GHG-protokollan LSR-ohjeistus (Land Sector and Removals) julkaistaan (odotettavasti kesällä 2024). 

Mitä FLAG-ohjeistukset kattavat?  

Kun lähdet asettamaan SBTi ja FLAG-tavoitteita, sinulla pitäisi olla työkalut ja osaaminen tehdä GHG-protokollan mukaista päästölaskentaa, jotta voit asettaa tavoitetason ja seurata edistymistä.  

GHG-protokolla on julkaissut luonnosohjeen maankäytön ja poistumien (Land Sector and Removals, LSR) laskentaan, joka on tarkoitus julkaista vuoden 2024 aikana.  
 
Jo nyt FLAG-ohjeistuksessa kerrotaan, että tavoitteiden asettamiseksi ja seuraamiseksi yritysten tulee laskea ja erotella:  

 1. Maankäytön päästöt 
 2. Maankäytön muutoksen päästöt 
 3. Hiilidioksidin poistumat.  

Laskennan voi aloittaa käyttämällä yleisiä päästökertoimia ja keskiarvoja, erityisesti monimutkaisissa toimitusketjuissa on hyvä päästä liikenteeseen saatavilla olevalla datalla. SBTi kuitenkin haluaa, että yritykset antavat riittävän tarkkaa tietoa, jonka vuoksi kannattaa valmistautua primääridatan keräämiseen.  

Miten FLAG-tavoitteet asetetaan? 

Kun lähdet tekemään päästötavoitteita voit valita toisen, tai yhdistelmän seuraavista kahdesta polusta: 


Sector pathway eli sektoripolku 

Tämä vaihtoehto vaatii FLAG-päästöjen absoluuttisen vähentämisen 30,3 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Se on vaikea tie kasvaville yrityksille, sillä päästöjä ei ole sidottu liikevaihtoon. Polku sopii yrityksille, joilla on monimutkaiset toimitusketjut. 


Commodity pathway eli tuotantosuuntapolku 

Tätä polkua käyttävät yritykset, joiden päästöistä yli 10% muodostuu seuraavista raaka-aineista: naudanliha, siipikarja, maito, nahka, maissi, palmuöljy, sianliha, riisi, soija, vehnä ja puutavara tai puukuitu. 

Tässä vaihtoehdossa päästöt lasketaan tuotantosuuntakohtaisesti ja niitä verrataan tuotteen globaaliin keskiarvoon ja sen kehitykseen.  

Varsinaisen FLAG-tavoiteasetannan vaatimukset ovat:  

  1. Aseta lyhyen aikavälin (5–10 vuotta) päästövähennystavoitteet, jotka ovat linjassa Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen tavoitteen kanssa.

  1. Huomioi lyhyen aikavälin tavoitteissa poistumat: Biogeenisiin CO2-poistumiin sisältyy asioita kuten luonnon ekosysteemien ennallistaminen, metsänhoidon käytäntöjen parantaminen, metsälaitumien käyttöönotto ja maaperän hiilen sitomisen parantaminen laidun- ja peltoalueilla.

  1. Aseta pitkän aikavälin tavoitteet: Maankäyttösektorilla toimivien yritysten on vähennettävä vähintään 72% päästöistä vuoteen 2050 mennessä. Tavoitteet asetetaan hyödyntämällä SBTi Net-Zero -standardia.

  1. Metsien suojelutavoitteet (Zero deforestation) on asetettava vuoteen 2025 mennessä, ja niiden on oltava linjassa The Accountability Framework -aloitteen kanssa.

  1. Aseta tieteeseen perustuvat tavoitteet fossiilipäästöille: Maankäytöstä aiheutuvia päästöjä tuottavien yritysten on asetettava FLAG tavoitteet JA energian/teollisuuden tieteeseen perustuvat tavoitteet, koska kaikki yritykset tuottavat fossiilisia päästöjä.

Miten Biocode voi auttaa?  

Biocode on monipuolinen hiilijalanjälkilaskuri, joka erottelee biogeeniset päästöt fossiilisista sekä laskee maankäytön vaikutukset päästöihin. Sen alkutuotannon työkalujen avulla pystytään laskemaan maatalouden päästöjä tuottaja- ja peltolohkokohtaisesti. Biocodea kehitetään sitä mukaan, kun FLAG-laskentaohjeistukset päivittyvät.  

Biocodella voit myös laskea toimintasi avulla saavutetut hiilidioksidin poistumat. Alkutuotannon laskentatyökalulla voit laskea maaperään sitoutuneen hiilen määrän ja hyödyntää tulosta myös yrityskohtaisessa päästölaskurissa. 

Maankäytön muutoksien laskentaan apunasi on tiimi ammattilaisia, jotka ovat perehtyneet erityisesti elintarvikealan päästöjen laskentaan ja raportointiin.  

Biocodeen on sisäänrakennettu GHG-protokollan standardisoidut laskentaohjeet, joita yritykset seuraavat raportoidessaan SBTi-tavoitteiden kehittymistä. Päivitämme laskuria uusien LSR-laskentaohjeiden julkistuksen jälkeen, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää työkalua laskiessaan päästöjään osana tieteeseen pohjautuvia päästövähennystavoitteitaan.

Kuten tavoitteiden seuranta, myös Biocode on jatkuvatoiminen laskentatyökalu, jonka kustannukset eivät kapua liian korkeaksi. 

Varaa demo ja tutustu Biocodeen

Mitä odottaa palaverilta Viljan kanssa?

 • Question
  Vastauksia kysymyksiin, joita sinulle on herännyt
 • Checkcircle
  Biocoden mahdollisuuksiin ja toiminnallisuuksiin tutustumista
 • Co2
  Hiilijalanjälkilaskentaan tutustumista
 • User
  Vapaamuotoista keskustelua asiantuntijan kanssa

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Biocode, CO2 Calculator
Artikkelit — kesä 25, 2024

CO2e-laskuri – Mitä kannattaa ottaa huomioon ratkaisun valinnassa?

Tuuli- ja aurinkovoima
Artikkelit — kesä 06, 2024

Scope 2 -päästöt – Markkina- ja sijaintiperusteinen päästölaskenta

Kaksi ovea
Artikkelit — touko 29, 2024

Kaksoisolennaisuusanalyysi ja päästölaskenta osana yritysvastuuraportointia 

Pysy kärryillä ja tilaa viestimme ilmastosta, elintarvikealasta ja ruuan tuotantoketjusta suoraan sähköpostiisi!
  Biocode on sitoutunut suojelemaan ja kunnioittamaan yksityisyyttäsi. Täyttämällä lomakkeen annat Biocodelle luvan käsitellä henkilötietojasi tietosuojakäytännön mukaisesti.
  Iconboxmail