Tavoitteena vastuulliset ruokaketjut

Olemme joukko monitieteellisiä asiantuntijoita, jotka ovat päättäväisesti sitoutuneet elämän edellytysten parantamiseen maapallolla.

Aki
Linda
Ernesto
Linda

Biocode sai alkunsa ProAgria Keskusten Liiton ja Mtech Digital Solutionsin halusta löytää ratkaisuja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ruoantuotannossa, mikä on elintärkeää ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseksi.

Kestävän ruokajärjestelmän saavuttaminen on kollektiivinen tehtävä, johon koko ruokaketjun täytyy osallistua.

Biocoden juuret ovat Suomessa, sisun ja innovaatioiden maassa. Kehitämme hiilijalanjälkilaskuria, jonka avulla koko ruokaketju voi mitata toimintaansa ja tehdä kestävämpiä ratkaisuja.

Ruoan ilmastovaikutusten pienentäminen on mahdollista luotettavan datan ohjaaman toiminnan avulla. Tieto elintarvikkeiden ilmastovaikutuksista on usein puutteellista, mikä vaikeuttaa elintarvikealan toimijoiden tehokkaita vastuullisuustoimenpiteitä. Elintarvikkeiden ilmastovaikutuksia arvioidaan usein kertaluontoisesti, mikä on aikaavievää ja kallista tuottajille. Meistä ilmastovaikutusten selvittäminen pitäisi olla helppoa ja nopeaa!

Biocodelaiset

Tämän haasteen ratkaisemiseksi kehitimme matalan kynnyksen hiilijalanjälkilaskurin elintarvikealalle. Palvelu auttaa elintarvikeyrityksiä selvittämään ja pienentämään tuotteidensa ilmastovaikutuksia sekä viestimään näitä vaikutuksia sidosryhmilleen ymmärrettävästi. Biocoden avulla ruoantuottajat saavat tieteeseen perustuvaa tietoa tuotteistaan kustannustehokkaasti.

Tuemme elintarvikebrändejä heidän matkallaan kohti hiilineutraaliutta. Avoimuuden ja läpinäkyvyyden periaatteet ohjaavat meitä. Menestyneimmät yritykset ovat tänään ja tulevaisuudessa ne, jotka panostavat globaaleiden kestävän kehityksen haasteiden ratkaisemiseen.

Arvomme ovat perustavanlaatuisia kulmakiviä kaikelle mitä teemme Biocodella. Ne muodostavat yrityksemme kulttuurin ja ohjaavat päivittäistä toimintaamme. Arvot ovat perusta palveluillemme, tavallemme palvella ja luoda arvoa asiakkaillemme sekä tavallemme olla vuorovaikutuksessa meitä ympäröivän maailman kanssa.

Rohkeus Arrowdown
Arrowrightlong

Uskomme, että totuus on usein käänteentekevä, varsinkin kun se on epämukava tai vaikuttaa kohtuuttomalta. Käytämme faktoja näyttämään tien hiilineutraaliin maailmaan. Haluamme jakaa visiomme tulevaisuudesta ja pysymme rohkeina haastaaksemme nykytilanteen.

Huolellisuus Arrowdown
Arrowrightlong

Ollaksemme se muutos, jota haemme, olemme huolellisia - jokaisessa yksityiskohdassa, jokaisessa toimessa. Standardimme ja velvollisuudentuntomme ovat aina korkeammat kuin mitä meiltä odotetaan. Hyödynnämme tiedettä ja keskitymme intensiivisesti tehdessämme työtä todellisen vaikuttavuuden luomisen eteen.

Lähestyttävyys Arrowdown
Arrowrightlong

Olemme yhteisö, joka auttaa ja rohkaisee ja jota luonnehtii ystävällisyys ja huolenpito. Olemme helposti lähestyttäviä ja myötätuntoisia. Uskomme monimuotoisuuteen keskeisenä osana menestyvää ja kestävää liiketoimintaa.

Käytännönläheisyys Arrowdown
Arrowrightlong

Perustamme tarinamme tieteeseen ja me näytämme, kuinka se voi ohjata toimintaa. Olemme ylpeitä faktoihin perustuvasta osaamisestamme ja analyyttisistä toimintatavoistamme, ja kerromme niistä totuudenmukaisesti. Innostumme käytännönläheisistä, yksinkertaisissa ratkaisuista ja pienimmistäkin askeleista, jos ne vievät meitä oikeaan suuntaan.
Uskomme, että totuus on usein käänteentekevä, varsinkin kun se on epämukava tai vaikuttaa kohtuuttomalta. Käytämme faktoja näyttämään tien hiilineutraaliin maailmaan. Haluamme jakaa visiomme tulevaisuudesta ja pysymme rohkeina haastaaksemme nykytilanteen.
Ollaksemme se muutos, jota haemme, olemme huolellisia - jokaisessa yksityiskohdassa, jokaisessa toimessa. Standardimme ja velvollisuudentuntomme ovat aina korkeammat kuin mitä meiltä odotetaan. Hyödynnämme tiedettä ja keskitymme intensiivisesti tehdessämme työtä todellisen vaikuttavuuden luomisen eteen.
Olemme yhteisö, joka auttaa ja rohkaisee ja jota luonnehtii ystävällisyys ja huolenpito. Olemme helposti lähestyttäviä ja myötätuntoisia. Uskomme monimuotoisuuteen keskeisenä osana menestyvää ja kestävää liiketoimintaa.
Perustamme tarinamme tieteeseen ja me näytämme, kuinka se voi ohjata toimintaa. Olemme ylpeitä faktoihin perustuvasta osaamisestamme ja analyyttisistä toimintatavoistamme, ja kerromme niistä totuudenmukaisesti. Innostumme käytännönläheisistä, yksinkertaisissa ratkaisuista ja pienimmistäkin askeleista, jos ne vievät meitä oikeaan suuntaan.

Tutustu biokoodareihin

Ernesto

Ernesto Hartikainen

CEO — M.Sc. (Tech), M.Sc. (Econ)

Ernestolla on kattava osaaminen kiertotalouden ja ilmastoratkaisujen parissa. Aiemmin hän on ollut johtamassa Sitran ilmastoratkaisujen avainaluetta ja työskennellyt hiilineutraalin kiertotalouden eteen. Hän on myös ollut yrittäjä ja johdon konsultti, sekä työskennellyt metsä- ja energiateollisuudessa.

Linda

Linda Staffans

Lead developer — M.Sc. (Tech)​

Linda on kokenut full-stack developer ja on luonut lukuisia digitaalisia ratkaisuja maatalouden tuotannon ilmastovaikutusten arviointiin johtaville suomalaisille elintarvikeyrityksille. Hänellä on myös erikoisosaamista biologiasta.

Aki

Aki ​Jalkanen

Lead developer — B.Sc. (Tech)​

Aki on kokenut full-stack developer ja on rakentanut lukuisia digitaalisia työkaluja maatalouden ilmastovaikutusten arviointiin Biocoden asiakkaille. Hänellä on erityisosaamista dataintegraatioiden luomisessa.

Profile picture of Joonas, Biocode's UI-designer and front-end developer

Joonas Sandell​​

UI/UX Designer, Front-end developer

Joonas on luova suunnittelija ja itseoppinut front-end developer, jolla on yli kymmenen vuoden kokemus erilaisten käyttöliittymäprojektien saralla. Ennen Biocodea hän on työskennellyt Mediasignal-nimisessä ohjelmistoyrityksessä, jossa hän kehitti erilaisia verkkopohjaisia ratkaisuja kuuden vuoden ajan.

Inka-Mari Sarvola

Impact Assessment Specialist — M.Sc. (Agriculture and Forestry)

Inka-Mari on suorittanut maisterintutkinnon ympäristö- ja luonnonvaraekonomiasta Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa. Hän erikoistuu bioekonomiseen mallintamiseen, mutta häntä kiinnostaa myös ratkaisuiden ympäristö- ja taloudellinen kestävyys erityisesti maataloudessa.