Yhteystiedot
Kirjaudu
Kokeile nyt

Kestääkö vastuullisuusdatanne päivänvaloa? – Kolme keinoa varmistaa datan läpinäkyvyys 

Vilja Hannula

Vilja Hannula

COO

Vastuullisuusdatan läpinäkyvyys on tärkeää

Kysymys luotettavasta laskennasta toistuu usein vastuullisuusraportoinnin yhteydessä. Vastaukseni painottaa läpinäkyvyyden kriittisyyttä. Vastuullisuusdatan läpinäkyvyys on avain siihen, että yritykset voivat esittää uskottavia ja perusteltuja väitteitä ympäristövastuullisuudestaan.  

Tuleva Green Claims -lainsäädäntö tulee vaatimaan entistä suurempaa avoimuutta. Liian usein näkyvä suurpiirteisyys vastuullisuusväittämissä osoittautuu lyhytnäköiseksi strategiaksi vastuullisuuden polulla. Lähtökohtaisesti kaiken laskennassa käytetyn datan tieteellinen pätevyys pitää olla varmistettu ja saatavilla.  

Oma ydinviestini onkin, että vaikka asioita tekisi kuinka hyvin, läpinäkyvyyden puute asettaa brändin kyseenalaiseen valoon.

Kyvyyttömyys todentaa puheitaan saa sidosryhmät epäröimään ja epäilemään näkemäänsä ja kuulemaansa. Lisäksi on hyvä tiedostaa, että ennemmin tai myöhemmin vastuullisuusdatan läpinäkyvyys tulee olemaan peruskauraa – ja viimeistään siinä vaiheessa laiminlyönnit tarkkuudessa tulevat paljastamaan totuuden tai ylioptimistisuuden. 

Vastuullisuusraportoinnin siis pitää sietää päivänvaloa ja tarkastelua, eikä siinä kannata kikkailla. Läpinäkyvyyttä vaaditaan myös laskentaa koskevissa ohjeistuksissa, standardeissa ja protokollissa. Perustavanlaatuisen laatutason varmistamiseksi kannattaa huolehtia ainakin kolmesta periaatteesta: 

1. Datan ajantasaisuus

Mitä pidemmän aikaa data on ollut käyttämättä, sitä epätodennäköisemmin se kuvaa nykyhetkeä. Tämä edellyttää päästökertoimien päivitystä, uusien prosessien integrointia ja toimialakohtaisten muutosten huomioon ottamista laskelmissa. Suosittelemme jatkuvia ja vuosittaisia toimenpiteitä datan parantamiseksi ja päivittämiseksi.

Kolme vuotta on yleinen takaraja sille, että vastuullisuusdataa voi pitää luotettavana. 

2. Asianmukainen dokumentointi

Raportoinnin avoimuuden kannalta on kriittistä, että kattava dokumentaatio esimerkiksi toimittajakohtaisista tai itse lasketuista päästökertoimista on saatavilla. Tämä siis koskee sekä primääri- että sekundääridataa. Riittävä dokumentointi sisältää metodologiakuvauksen, jossa kerrotaan datankeruun ja -analyysin prosesseista, sekä elinkaari-inventaarion, joka tarjoaa yksityiskohtaiset tiedot käytetystä datasta. Tämän ansiosta laskenta on läpinäkyvää, ja tulokset ovat jäljitettävissä ja perusteltavissa. 

Puutteellista dokumentaatiota kohdatessa olemme asiantuntijoina aina varovaisia, että laskenta ei varmasti ole ylioptimistista. Biocode – kuten muutkin kolmannen osapuolen laadun tarkastajat – vaativat että käytettyjen arvojen dokumentointi tulee olla paitsi saatavilla, myös laadukasta ja perusteltua. Mikäli näin ei ole, hyvien käytäntöjen mukaisesti valitsemme sokean luottamuksen sijaan konservatiiviset arviot tai mukautetut keskiarvot. 

3. Valintojen perusteleminen

Perustelujen dokumentointi ja ymmärtäminen laskennan aikana tehdyille valinnoille takaavat asiantuntijuuden selkänojan. On olennaista kirjata:

  • mitä päästökertoimia on käytetty ja miksi 
  • mitä on mitattu ja miksi 
  • mitä on jätetty huomiotta ja miksi.

Tämä lisää läpinäkyvyyttä ja varmistaa, että raportointi ei ole tahallisesti tai tahattomasti harhaanjohtavaa. Selkeä kuvaus laskentaprosessin rajauksista ja niiden perusteluista on tärkeä osa luotettavaa ja vastuullista raportointia. 


Kun yritys raportoi vastuullisuudestaan avoimesti, sidosryhmät – sekä asiakkaat, sijoittajat että yhteistyökumppanit – voivat olla luottavaisia siitä, että yritys ottaa vastuullisuusasiat vakavasti, tekee raportointiaan perustellusti ja tietoisesti, ja pyrkii rehellisesti vähentämään ympäristövaikutuksiaan. Läpinäkyvyys todistaa laskennan luotettavuuden ja tieteellinen perustan. Läpinäkyvyyden puute sen sijaan aiheuttaa epäluuloisuutta ja hähmäisyyttä.  

Vastuullisuusraportointi vaatii läpinäkyvyyttä kaikilla tasoilla, alkaen datan keruusta ja päättyen sen analysointiin ja raportointiin. Tässä prosessissa on keskeistä, että kaikki käytetty data on jäljitettävissä, perusteltavissa ja asianmukaisesti dokumentoitu.

Vilja Hannula

Vilja Hannula

COO — Myynti & asiakashallinta

etunimi.sukunimi@biocode.io
+358 40 837 8511
LinkedIn

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Biocode, CO2 Calculator
Artikkelit — kesä 25, 2024

CO2e-laskuri – Mitä kannattaa ottaa huomioon ratkaisun valinnassa?

Tuuli- ja aurinkovoima
Artikkelit — kesä 06, 2024

Scope 2 -päästöt – Markkina- ja sijaintiperusteinen päästölaskenta

Kaksi ovea
Artikkelit — touko 29, 2024

Kaksoisolennaisuusanalyysi ja päästölaskenta osana yritysvastuuraportointia 

Pysy kärryillä ja tilaa viestimme ilmastosta, elintarvikealasta ja ruuan tuotantoketjusta suoraan sähköpostiisi!
    Biocode on sitoutunut suojelemaan ja kunnioittamaan yksityisyyttäsi. Täyttämällä lomakkeen annat Biocodelle luvan käsitellä henkilötietojasi tietosuojakäytännön mukaisesti.
    Iconboxmail