Yhteystiedot
Kirjaudu
Kokeile nyt

Hiilijalanjälkilaskenta on tietoon pohjautuvaa vastuullisuutta

Saara Airaksinen

Saara Airaksinen

Copywriter

Photo by Anne Nygård on Unsplash

Yrityksen ilmastovaikutusten hallitseminen ei jää pelkäksi sanahelinäksi, kun vaikutuslaskelmat voi todentaa tiedon avulla. Hiilijalanjälkilaskenta tuottaa pitäviä lukuja ympäristöystävällisyydestä.

Ilmastoväittämien tekeminen ei ole kevyttä puuhaa. Pelkkien olettamusten perusteella tehdyt väittämät tuotteiden ympäristöystävällisyydestä vailla laskelmia ja tieteellistä pohjaa saavat nopeasti aikaan vaikutelman viherpesusta, ja saattavat kääntyä yrityksen brändiä vastaan. 

Pohjoismaisen yhteisvastuuverkoston FIBS:n tutkimuksen mukaan vastuullisuus kiinnostaa suomalaisia kuluttajia ja vaikuttaa heidän ostopäätöksiinsä, mutta tuotemerkinnöissä yrityksillä on kuluttajien mielestä vielä petrattavaa. Yli neljäsosa kuluttajista odottaa tuotteilta selkeästi esitettyä ja tieteeseen perustuvaa tietoa tuotteiden vastuullisuudesta.

Kansainväliset ohjeistukset ohjenuorana

Kansainväliset ympäristöstandardit luovat maailmanlaajuisille markkinoille yhteisiä pelisääntöjä. ISO 14000 -standardisarja ohjaa ympäristöasioiden hallinnassa ja ympäristönsuojelun tason parantamisessa.

Biocoden hiilijalanjälkilaskenta perustuu kahteen tämän sarjan standardiin. ISO 14067 on tuotekohtaisen hiilijalanjälkilaskennan kansainvälinen standardi, ja ISO 14040 elinkaariarvioinnin kansainvälinen standardi. Nämä tarjoavat yleisiä ohjeistuksia siihen, miten hiilijalanjälkilaskentaa ja elinkaariarviointia tehdään.

Lisäksi laskurilla toteutettu elinkaariarviointi perustuu kansainvälisen GHG-protokollan ohjeistuksiin siitä, miten yritysten tulisi laskea ja raportoida päästöjään.

Elintarviketuotekohtaisen laskennan lisäksi Biocoden laskurilla on mahdollista tehdä hiilijalanjälkilaskentaa myös maatalouden alkutuotannolle, jolloin laskenta kattaa koko ruuan toimitusketjun.

Maataloudesta syntyy sekä hiilidioksidia että metaania ja dityppioksidia, ja maaperän hiilivaraston muutos vaihtelee viljelytoimenpiteiden mukaan. Näiden tekijöiden laskentaohjeistukset tulevat kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n kansallisten kasvihuonekaasuinventaarioiden ohjeistuksista.

Läpinäkyvää, avointa ja vertailukelpoista dataa hiilijalanjälkilaskennalla

Hiilijalanjälkilaskurissa käytettävät päästökertoimet perustuvat myös vertaisarvioituihin tieteellisiin julkaisuihin, joita asiantuntijamme käyvät jatkuvasti läpi. Lisäksi työskentelemme yhteistyössä tutkimuslaitosten kanssa, jotta laskenta on aina viimeisimpään tietoon pohjautuvaa ja läpinäkyvää.

Avoimuus ja vertailukelpoisuus ovat keskeisiä tekijöitä vastuullisuusviestinnässä. Tiede itsessään sisältää aina epävarmuuksia, ja täysin yhdenmukaisia laskentatapoja on mahdotonta saavuttaa. Tärkeintä kuitenkin on, että laskenta pohjautuu tieteeseen, ja kaikki on läpinäkyvää. Laskurissamme laskennan metodologia on nähtävillä.

Todennetut ilmastoteot vaativat oman toiminnan kuvaamista

Uskottava vastuullisuusviestintä ja ilmastoväittämät tarvitsevat tuekseen lukuja, mutta usein ongelmaksi muodostuu ymmärryksen ja osaamisen puute.

Elinkaarilaskenta vaatii asiantuntemusta. Harva jaksaa lukea läpi lukuisia raportteja ja sisäistää sekä ymmärtää laskentakaavoja ja metodologiaa – eikä onneksi tarvitse, sillä Biocoden laskuri on kehitetty helpottamaan juuri tätä työtä!

Laskuri mahdollistaa perehtymisen oman toiminnan ilmastovaikutuksiin ilman valtavaa laskentaprojektia tai eritysasiantuntijaa. Kaikenkokoisilla yrityksillä on siis mahdollisuus tehdä elinkaariarviointia ja hiilijalanjälkilaskentaa, koska verkkopalveluumme on rakennettu sisään tarvittava julkisesti saatavilla oleva tiede ja tutkimus.

Sovelluksen käyttäjän täytyy vain kuvata omaa toimintaansa, ja laskuri laskee tulokset. Näin saadaan elinkaariarvioinnin tueksi pitäviä lukuja, joita voidaan viestiä vastuullisesti myös kuluttajille. Laskelmien avulla yritykset voivat myös kehittää toimintaansa, seurata vuosikohtaista kehitystä ja pienentää hiilijalanjälkeään.


Tarkemmat kuvaukset laskentamenetelmistä löydät metodologia-sivulta.

Vöner vertaa mainoskampanjassaan kasvipohjaista Vöner Burger -tuotettaan verrokkituotteeseen, perinteisestä jauhelihasta valmistettuun burgerpihviin. Lue artikkelista, kuinka kampanjan taustalla olevat arvioinnit tehtiin.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Biocode, CO2 Calculator
Artikkelit — kesä 25, 2024

CO2e-laskuri – Mitä kannattaa ottaa huomioon ratkaisun valinnassa?

Tuuli- ja aurinkovoima
Artikkelit — kesä 06, 2024

Scope 2 -päästöt – Markkina- ja sijaintiperusteinen päästölaskenta

Kaksi ovea
Artikkelit — touko 29, 2024

Kaksoisolennaisuusanalyysi ja päästölaskenta osana yritysvastuuraportointia 

Pysy kärryillä ja tilaa viestimme ilmastosta, elintarvikealasta ja ruuan tuotantoketjusta suoraan sähköpostiisi!
    Biocode on sitoutunut suojelemaan ja kunnioittamaan yksityisyyttäsi. Täyttämällä lomakkeen annat Biocodelle luvan käsitellä henkilötietojasi tietosuojakäytännön mukaisesti.
    Iconboxmail