Yhteystiedot
Kirjaudu
Kokeile nyt

Mitkä ovat PEF -aloitteen ja GHG-protokollan erot?

Emma Valli

Marketing Coordinator

Blue sky with clouds

Sekä Product Environmental Footprint (PEF) -aloite että Greenhouse Gas (GHG) -protokolla pyrkivät ohjaamaan ja standardoimaan ympäristövaikutusten arviointia. Vaikka ne saattavat ensi silmäyksellä vaikuttaa samankaltaisilta, käytännössä ne sisältävät erilaisia ympäristöarvioinnin osa-alueita. Eroavaisuuksia löytyy esimerkiksi niiden soveltamisaloissa, menetelmissä ja tavoitteissa. Tässä artikkelissa syvennytään eroihin tarkemmin.

Huomattavimmat eroavaisuudet PEF:n ja GHG-protokollan välillä

PEF arvioi monenlaisia tuotteiden ympäristövaikutuksia, erityisesti Euroopan unionin sisällä. Toisaalta GHG-protokolla keskittyy kasvihuonekaasupäästöihin ja tarjoaa maailmanlaajuisen kehyksen sekä suurille organisaatioille että erityisille tuotekategorioille. Arvioinnin kohteesta ja tavoitteesta riippuen kestävän kehityksen asiantuntijat saattavat valita joko toisen tai molemmat näistä ohjenuorista.


Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä artikkeleista:


Taulukosta voit katsoa eroja yksityiskohtaisemmin:

PEF (tuotteen ympäristöjalanjälki) GHG-protokolla
Soveltaminen
Arvioi tuotteen elinkaaren ympäristövaikutuksia Huomioi sekä tuotteiden että yrityksen päästöt. Keskittyy kasvihuonekaasupäästöihin.
Ottaa huomioon myös muut ympäristövaikutukset kasvihuonekaasujen lisäksi. Huomioi sekä tuotteiden että yrityksen päästöt.
Euroopan komission kehittämä, ja pääasiassa EU:n alueen tuotteiden arviointiin keskittyvä. World Resources Institute:n (WRI) ja World Business Council for Sustainable Development:n (WBCSD) kehittämä, maailmanlaajuisesti tunnustettu.
Tavoite
Yhdenmukaistaa nykyiset ympäristöjalanjälkeä koskevat laskenta- ja viestintämenetelmät EU:ssa. Luoda standardoitu tapa mitata ja raportoida kasvihuonekaasupäästöjä.
Vähentää markkinoiden pirstoutumista EU:ssa. Auttaa organisaatioita määrittämään ja hallitsemaan kasvihuonekaasupäästöjään.
Metodologia
Elinkaariarviointi (LCA) kattaa tuotteen kehdosta hautaan - eli kaikki elinkaaren vaiheet. Kategorisoi päästöt Scope 1, 2 ja 3 -luokittelulla.
Tukeutuu tuotteen ympäristöjalanjälkeä koskeviin tuoteryhmäsääntöihin (PEFCR-säännöt). Käyttää suoraa mittausta ja arviointia, joka perustuu tilastotietoihin.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Kaksi ovea
Artikkelit — touko 29, 2024

Kaksoisolennaisuusanalyysi ja päästölaskenta osana yritysvastuuraportointia 

Yrityksen päästöt
Artikkelit — touko 23, 2024

Yrityksen CO2 päästölaskenta – mistä aloittaa? 

Kulutus- vai aktiviteettiperusteinen päästölaskenta
Artikkelit — touko 14, 2024

Kulutusperusteinen vai aktiviteettiperusteinen päästölaskenta: Miksi yritykset tarvitsevat molempia? 

Pysy kärryillä ja tilaa viestimme ilmastosta, elintarvikealasta ja ruuan tuotantoketjusta suoraan sähköpostiisi!
    Biocode on sitoutunut suojelemaan ja kunnioittamaan yksityisyyttäsi. Täyttämällä lomakkeen annat Biocodelle luvan käsitellä henkilötietojasi tietosuojakäytännön mukaisesti.
    Iconboxmail