Yhteystiedot
Kirjaudu
Kokeile nyt

Viljelijän ilmastotoimet tukevat elintarvikebrändien päästövähennystavoitteita

Saara Airaksinen

Saara Airaksinen

Copywriter

Päästöjen vähentäminen ja vaikuttavat ilmastotoimet ruokaketjuissa ovat yhteistyötä, jossa viljelijän ilmastotoimet ovat avainasemassa. Päästövähennykset ovat tärkeitä kaikissa ruuan tuotantoketjun vaiheissa aina raaka-ainetuotannosta loppukäyttöön asti.

Elintarviketuotteiden tuotannossa kaikki tuotantoketjun vaiheet vaikuttavat hiilidioksidipäästöihin ja niiden vähentämiseen. Yhtä yksittäistä toimitusketjun osaa ei voi yksin syyttää hiilijalanjäljestä, vaan vaikuttavat ilmastotoimet ovat yhteistyötä.

Elintarvikeyhtiöiltä edellytetään GHG-päästöjen laskentaa, ja näihin päästöihin kuuluvat oman toiminnan suorat ja epäsuorat päästöt (scope 1 ja 2) sekä arvoketjun päästöt (scope 3). Tilastollisesti suurin osa elintarvikebrändien arvoketjun hiilidioksidipäästöistä syntyy raaka-aineista, jotka puolestaan ovat pääosin peräisin viljelystä ja eläintuotannosta. Siksi maataloudessa tehnyt ilmastotoimet vaikuttavat vahvasti elintarvikebrändien mahdollisuuksiin vähentää omia päästöjään.

Yhä useammat yritykset asettavat myös tieteeseen perustuvia päästövähennystavoitteita Science Based Targets -aloitteen (SBTi) määritelmien mukaan. Elintarvikeyhtiöiltä tavoitteisiin pääseminen edellyttää syventymistä myös alkutuotannon päästöihin. 

SBTi-tavoitteiden saavuttamisessa elintarvikebrändien ja viljelijöiden yhteistyö on avainasemassa. Vaikuttavia ilmastotekoja voi tehdä esimerkiksi:

 • Viljelemällä kivennäismaalla ja hyödyntämällä uudistavan viljelyn periaatteita
 • Käyttämällä orgaanisia ja vähäpäästöisiä lannoitteita
 • Pienentämällä jätevirtoja ja maksimoimalla tuotetuotanto
 • Käyttämällä puhdasta energiaa
 • Hankkimalla raaka-aineet mahdollisimman läheltä
 • Optimoimalla toimitusreitit ja suosimalla vähäpäästöisiä kuljetuksia

Miksi viljelijän ilmastotoimet kannattavat?

Elintarvikeyritykset, eli viljelijöiden ja tuottajien raaka-aineiden ostajat, tarvitsevat tietoa arvoketjunsa hiilidioksidipäästöistä ja keinoja pienentää päästöjä. Siksi yhteistyö alkutuotannossa tulee lisääntymään.

Päästölaskenta ja ilmastovaikutusten hallinta on alati kasvava teema, ja tulevaisuuden edellytys myös viljelijöille. Kehitykseen kannattaakin alkaa varautua ajoissa ja kasvattaa omaa ymmärrystä sekä kykyä tehdä päästöraportointia. Tämä antaa työkaluja vastata tietopyyntöjen kasvavaan määrään.

Oman toiminnan päästöjen ymmärtäminen ja niihin vaikuttaminen auttaa viljelijöitä myös kehittämään omaa toimintaansa. Ymmärrys peltojen maaperän hiilivarannoista auttaa viljelijöitä tekemään paitsi päästövähennyksiä, myös taloudellisesti kannattavia ratkaisuja.

Uudistavalla viljelyllä, jonka yhtenä tavoitteena on hiilen varastoituminen peltomaahan, on vaikutusta esimerkiksi satotasoihin ja maan multavuuteen. 

Ilmastotoimiin ryhtymisellä voi saada sadolleen mahdollisesti myös parempaa tuottoa. Kun tuotantopanoksia seurataan jatkuvasti, pystytään säästämään niiden kustannuksissa. Lisäksi tulevaisuudessa saattaa myös olla mahdollista saada kompensaatioita vastuullisesta tuotannosta. Jo nyt jotkut yritykset edellyttävät tuottajiltaa uudistavaan viljelyyn siirtymistä, ja jatkossa jopa lainansaanti rahoituslaitoksilta saattaa olla sidoksissa ilmastotoimiin.

Tiedonkulku parantaa yhteistyötä

Elintarvikeyrityksen näkökulmasta raaka-ainetuottajien huomioiminen päästölaskennassa voi myös parantaa yhteistyösuhdetta viljelijöihin ja maataloustuottajiin. Ilmastonmuutoksen edetessä raaka-aineiden saatavuus heikkenee väistämättä, jolloin hyvät suhteet omiin yhteistyökumppaneihin korostuvat entisestään.

Päästölähteiden ymmärtäminen auttaa tuottajia ja elintarvikeyrityksiä työskentelemään yhdessä päästöjen pienentämiseksi. Biocoden alusta yhdistää tuottajat ja organisaatiot, jotta toimitusketjun päästöjen hallintaan on aina tarjolla ajantasaista ja tarkkaa dataa.

Nopeakäyttöisellä ja helpolla alustalla yhdistyvät

 • toimitusketjun hallinta
 • yhteistyösuhteiden parantaminen 
 • datankeruun ja -käsittelyn helpottaminen
 • raportointivaatimuksiin vastaaminen

Alustan avulla elintarvikeyritykset pystyvät saamaan viljelijöiltä tarkkoja lukuja ja hyödyntämään niitä päästökertoimina tuotelaskentoihin. Tuottajat voivat puolestaan vaivattomasti laskea ja jakaa päästötietonsa organisaatioiden kanssa turvallisesti, jolloin viljelytoimenpiteiden muutokset saadaan reaaliaikaisesti näkymään tuotteen hiilijalanjälkilaskelmissa.

Hyödynnä tarkkaa dataa parempiin hiilijalanjälkilaskelmiin ja helpota toimitusketjun päästöjen hallintaa. Tutustu digitaaliseen maatalouden päästöjen hallintaan täällä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Kaksi ovea
Artikkelit — touko 29, 2024

Kaksoisolennaisuusanalyysi ja päästölaskenta osana yritysvastuuraportointia 

Yrityksen päästöt
Artikkelit — touko 23, 2024

Yrityksen CO2 päästölaskenta – mistä aloittaa? 

Kulutus- vai aktiviteettiperusteinen päästölaskenta
Artikkelit — touko 14, 2024

Kulutusperusteinen vai aktiviteettiperusteinen päästölaskenta: Miksi yritykset tarvitsevat molempia? 

Pysy kärryillä ja tilaa viestimme ilmastosta, elintarvikealasta ja ruuan tuotantoketjusta suoraan sähköpostiisi!
  Biocode on sitoutunut suojelemaan ja kunnioittamaan yksityisyyttäsi. Täyttämällä lomakkeen annat Biocodelle luvan käsitellä henkilötietojasi tietosuojakäytännön mukaisesti.
  Iconboxmail