Yhteystiedot
Kirjaudu
Kokeile nyt

Elintarvikeyrityksen hiilijalanjäljen pienentäminen – 10 vinkkiä ilmastotoimiin

Emma Valli

Marketing Coordinator

Ruuan tuottaja

Yrityksen ja elintarviketuotteiden hiilijalanjäljen pienentäminen – mistä aloittaa, onko se vaikeaa, kuinka kalliiksi se tulee? Kasasimme listan, jonka avulla elintarvikevalmistajat pääsevät alkuun ilmastoteoissaan!  

Ruuan matka pellolta pöytään on pitkä ja matkan varrella on useita toimijoita: viljelijä, tuottaja, logistiikka-alan toimija, elintarvikkeen valmistaja, tukku, kauppa, kuluttaja ja hännillä jätteenkäsittelijä. 

Ilmastotoimenpiteitä tarvitaankin siis ruokaketjun kaikissa osa-alueissa, ei pelkästään prosessoinnissa ja jalostuksessa. Tyypillisesti toimijat tuijottavat oman toiminnan päästöjä (Scope 1 & 2), mutta koko arvoketjun päästöillä on kokonaiskuvassa suurempi merkitys. Tuotekohtainen elinkaariarviointi on myös havainnollistavaa, sillä se jyvittää päästöt yksittäisiin tuotteisiin kattaen kuitenkin kaikki toimitusketjun päästöt.

Kuka on vastuussa ruuan hiilijalanjäljen pienentämisestä? 

Elintarviketuotannon vastuullisuuskeskustelu on haasteellista, koska toimitusketjut ovat pitkiä eikä sormella voi osoitella ketään yksittäistä toimitusketjun toimijaa. Maatalous on saanut leijonan osan kritiikistä, sillä siellä syntyy tilastollisesti eniten päästöjä. Se on kuitenkin ketjun ainoa toimija, joka kykenee myös hiilen sidontaan.  

Koko ruuantoimitusketjun on siis käärittävä hihansa ja ryhdyttävä ilmastotoimiin yhteistyössä. Nappaa tästä artikkelista talteen 10 konkreettista vinkkiä ja aloita yrityksen ja ruokatuotteen hiilijalanjäljen pienentäminen jo tänään!

Päästövähennykset maataloudessa:

 1. Vähennä orgaanisen maaperän hajoamisesta aiheutuvia päästöjä elintarvike- ja rehukasvintuotannossa 

Vaikuttavia ilmastotekoja tehdään maataloudessa. Viljely kivennäismaalla ja uudistavan viljelyn periaatteiden hyödyntäminen voi parhaassa tapauksessa jopa sitoa ilmakehän hiiltä maaperään.  

Orgaanisella maaperällä säätösalaojituksella hallitaan maaperän kosteutta ja vähennetään eroosioriskiä, mikä auttaa säilyttämään maaperän rakenteen ja vähentää maaperän hajoamista ja ravinteiden huuhtoutumista. Nurmen ja muiden monivuotisten kasvien viljely turvepelloilla auttaa myös vähentämään hajoamisesta johtuvia päästöjä ja edistää maaperän terveyttä.

Tilusjärjestelyjen avulla voidaan vähentää tarvetta raivata uusia turvepeltoja ja edistää vanhoista turvepelloista luopumista.  

ProAgrian sivuilta löydät lisätietoa ilmastoviisaasta viljelystä. 


 1. Käytä maataloudessa orgaanisia ja vähäpäästöisiä lannoitteita 

Lannoitteet ovat yksi suurimmista maatalouden tuotantopanoksista, niistä löytyy markkinoilla hyviä vähäpäästöisiä vaihtoehtoja. Orgaaniset lannoitteet ovat myös järkevä tapa hyödyntää jäte, jota maataloudessa syntyy, ja se tukee irtaantumista fossiilisista panoksista. Lisäksi uudistavan viljelyn menetelmät, kuten luonnonmukaiset lannoitteet ja vähäinen kemikaalien käyttö, edistävät maaperän hedelmällisyyttä ja vähentävät maaperän hajoamisesta aiheutuvia päästöjä. 

Kasvitiloilla ei luonnollisesti synny omaa lantaa, joten kumppanoituminen eläintilojen kanssa voi edistää irtautumista kemiallisista lannoitteista. 

Elintarvikeyhtiöiden ja heidän sopimusviljelijöiden kanssa yhteistyössä tehtävät pitkäaikaiset toimenpiteet voivat edistää kestävää maataloutta ja kannustaa viljelijöitä käyttämään kestäviä viljelymenetelmiä ja vähentämään haitallisia käytäntöjä.  

Tuloksista näkee hyvin, mistä päästöt koostuvat ja mitkä voisivat olla niitä osa-alueita, joihin kannattaisi kiinnittää huomiota, jos päästöjä haluaa tulevaisuudessa saada pienennettyä. Laskurin perusteella pystyy viemään toimintaa oikeaan suuntaan.

Mansikoita viljelevän Marjakatrillin yrittäjä Kati-Maria Snäkin 

Ilmastoystävällisyys tuotantoprosesseissa: 

 1. Minimoi jätevirrat ja maksimoi tuotetuotanto 

Luonnollinen osa päästövähennystoimia on jätevirtojen vähentäminen ja lopputuotteen tuotannon maksimointi. Jos raaka-aineena vaikkapa leipomossa käytetään appelsiinia, kannattaa reseptiikka suunnitella niin, että mehu menee kakkuun ja kuori piirakkaan, jolloin koko raaka-aine saadaan hyötykäytettyä. 

Jätevirtoja syntyy kuitenkin väkisin. Innovatiivisilla ratkaisuilla voidaan kuitenkin vielä vähentää päätuotteelle kohdistuvaa päästötaakkaa. Elintarviketeollisuudessa onkin herätty tähän ja malliesimerkkejä löytyy esimerkiksi sokeriteollisuudessa, jossa sivuvirrasta kehitetty betaiini hyödynnetään Lumenen ihonhoitotuotteisiin. Toinen mallioppilas on tislaamo- ja panimoteollisuus, joiden sivuvirrat hyödynnetään eläinten rehuna


 1. Vaihda puhtaaseen energiaan, kuten tuuli-, aurinko- ja vesivoimaan 

Kun teet investointeja tuotantolaitoksiin, valitse energiamuoto viisaasti. Sähkösopimuksen vaihtaminen on helpoin keino vähentää tuotannon päästöjä.  

Oli kiva huomata, että aurinkoenergiaan siirtymisellä oli iso vaikutus ympäristöystävällisyyteen.

Heidi Kumpulainen, Pakkasmarja

Investoinnint omaan puhtaaseen energiantuotantoon voivat maksaa itsensä takaisin nopeastikin, minkä lisäksi energiaa voi riittää jopa yli omien tarpeiden.  

Esimerkiksi Nestlé on rakentanut biokaasutehtaan, jossa fondien ja kastikkeiden tuotannossa syntyvä orgaaninen jäte muutetaan biokaasuksi. Juuan elintarviketehtaan fossiilisen nestekaasun käyttö on näin pystytty korvaamaan omalla energialla. Biokaasulaitoksen sivutuotteita pystytään myös hyödyntämään maatalouden orgaanisena lannoitteena. 


Pienempi hiilijalanjälki pakkauksessa: 

 1. Vältä ylipakkaamista 

Pakkauksilla on usein suhteellisen pieni osuus ruokatuotteen kokonaishiilijalanjäljestä, mutta se on helppo kohde vähentää päästöjä. Monet meistä tunnistaa ilmiön “puolet pakkauksesta on ilmaa”. Se ei ole hyvä ratkaisu ilmaston kannalta, mutta ylisuuri pakkauskoko voi vaikuttaa myös jätemaksuihin sekä kuluttajien halukkuuteen ostaa tuote uudelleen.  
 
Kannustamme tiiviiseen pakkaamiseen ja laadukkaisiin materiaalivalintoihin, jolloin materiaalia ei kulu niin paljon ja jätemaksuista voi säästää. Muista kuitenkin huomioida ruuan säilyvyys, ettei hävikkiä pääse syntymään huonon pakkausvalinnan vuoksi. 


 1. Käytä kevyitä pakkauksia uusiutuvista ja uudelleenkäytettävistä materiaaleista 

Neitsytmuovista on tulossa kirosana, ja keväällä 2023 Pariisissa alkaneet neuvottelut kansainvälisestä muovisopimuksesta tuonevat lisää säädöksiä myös elintarvikkeiden pakkausmateriaalien valintaan. Kannattaa siis siirtyä uusiutuviin materiaaleihin mahdollisimman nopeasti. Pakkauksen uudelleenkäytettävyys myös vähentää tuotteeseen kohdistuvaa hiilijalanjälkeä. Pohdi myös, voitko käyttää pakkauksessa vain yhtä materiaalia, jolloin kierrätys on kuluttajille helpompaa.  

Uudelleenkäytettävyydestä on tulossa myös business-kriittistä: kevyempi kierrätysmateriaali voi olla tuotantovaiheessa kalliimpi, mutta sääntelyn, poliittisten kannustimien ja esimerkiksi jätemaksujen kautta uusiomateriaali voi tulla edullisemmaksi myös rahallisesti. 

Nespresso on valinnut kahvikapselien materiaaliksi kalliimman, mutta loputtomasti uusiokäytettävän alumiinin. Muovittomuus on osa tuotteen korkealuokkaista ja tunnistettavaa brändiä. 


Ilmastotehokkuus kuljetuksissa: 

 1. Hanki elintarvikkeiden raaka-aineet mahdollisimman läheltä 

Raaka-aineiden hankinnalla mahdollisimman läheltä on monia positiivisia hyötyjä:  

 • Kuljetuskustannuksissa voidaan säästää 
 • Raaka-aineen laatu ja hygienia ei kärsi 
 • Lopputuotteen brändi-imagon positiivinen mielikuva (esim. lähituotettu, kotimainen) 
 • Säilöntäaineita voidaan käyttää vähemmän tai ei lainkaan, kun kuljetukseen ei kulu aikaa 
 • Ilmastolle epäedullisia fossiilisia polttoaineita kuluu vähemmän 

 1. Optimoi toimitusreitit minimoidaksesi matkat 

Toimitusreittien optimoiminen on ensisijaisesti taloudellinen ja ajallinen säästö, mutta se myös auttaa ilmastokuorman pienentämisessä. Pyri ketjuttamaan toimituksia eri kohteisiin, jotta edestakaisin ajolta vältytään – vähennä ajoa ja vähennät päästöjä.  

Joskus pelkästään matkan kilometrimäärän tuijottaminen ei ole optimaalisinta, polttoaineen kulutusta voidaan vähentää myös välttämällä ruuhka-ajoa. Taloudellisen ajotavan hyödyt ovat sitä suuremmat, mitä raskaammasta ajoneuvokalustosta on kyse. Rahamääräinen säästö on yleensä 5–15 prosenttia


 1. Käytä raaka-aineiden hankinnassa vähäpäästöisiä ja polttoainetehokkaita kuljetuksia, kuten rautatie- ja laivaliikennettä 

Biopolttoaineet ja sähkökäyttöisiin kulkuvälineisiin siirtyminen vähentää ilmastokuormaa – jos teet investointeja kalustoon, ota huomioon uudet vähäpäästöiset vaihtoehdot ja tue vähäpäästöisiä polttoaineita. 

Kun reitit ovat pitkiä ja matkaan käytetään rahtiliikennettä, kannattaa antaa painetta myös palveluntarjoajille raportoida päästöt ja ottaa hiilijalanjäljen pienentäminen osaksi vastuullisuusstrategiaa. 


 1. Käytä sopivia toimitusajoneuvoja täyttösuhteiden maksimoimiseksi 

Puolityhjien lastien ajaminen on monella tapaa hukkaan heitettyjä resursseja, ja myös ilmaston kannalta huono vaihtoehto. Valitse kuljetusmuoto kuljetettavan tavaran ja määrän mukaan, joskus skootteri voi olla vaihtoehto pakettiauton sijaan. Aja aina täysiä lasteja, ja jos se ei yksinään onnistu, pyri löytämään kumppaneita, joiden kanssa suunta on sama!

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Biocode, CO2 Calculator
Artikkelit — kesä 25, 2024

CO2e-laskuri – Mitä kannattaa ottaa huomioon ratkaisun valinnassa?

Tuuli- ja aurinkovoima
Artikkelit — kesä 06, 2024

Scope 2 -päästöt – Markkina- ja sijaintiperusteinen päästölaskenta

Kaksi ovea
Artikkelit — touko 29, 2024

Kaksoisolennaisuusanalyysi ja päästölaskenta osana yritysvastuuraportointia 

Pysy kärryillä ja tilaa viestimme ilmastosta, elintarvikealasta ja ruuan tuotantoketjusta suoraan sähköpostiisi!
  Biocode on sitoutunut suojelemaan ja kunnioittamaan yksityisyyttäsi. Täyttämällä lomakkeen annat Biocodelle luvan käsitellä henkilötietojasi tietosuojakäytännön mukaisesti.
  Iconboxmail