Yhteystiedot
Kirjaudu
Kokeile nyt

Usein kysytyt kysymykset

Aki & Emma

Elinkaariarviointi ja menetelmät Biocodessa

Ilmastotiede ja päästölaskenta on täynnä periaatteita, ohjeita ja käsitteitä. Biocodessa on sisäänrakennettuna tärkeimmät ohjeistukset, jotta voit helposti tehdä tuotekohtaisia elinkaariarviointeja (LCA) ja hiilijalanjälkilaskelmia!

Hiilijalanjälki lasketaan muodostamalla kokonaisinventaario kaikista toiminnoista, joista syntyy ilmastoa lämmittäviä kasvihuonekaasupäästöjä ja jakamalla syntyneet päästömäärät tuotetulle määrälle tuotteita tai palveluita. Eri kasvihuonekaasut ilmaistaan yhteismitallisina CO2-ekvivalentteina.
 1. Kerää ensin tiedot toiminnoista, jotka vaikuttavat kasvihuonekaasupäästöihin.
 2. Laske sitten päästöt käyttämällä päästökertoimia tai muita vakiintuneita menetelmiä kunkin toiminnon aiheuttamien kasvihuonekaasujen määrän laskemiseksi.
 3. Ja lopuksi muuta muiden kasvihuonekaasujen päästöt CO2-ekvivalentteiksi.

Tutustu hiilijalanjäljenlaskennan oppaaseemme, jonka avulla pääset alkuun!

Biocode-hiilijalanjälkilaskurilla laskenta on helppoa, sillä päästökertoimet ja päästöjen muuttaminen CO2e-muotoiseksi on sisäänrakennettu työkaluun. Käyttäjien tarvitsee vain syöttää tiedot omista prosesseistaan.

Tuotteen elinkaariarvioinnissa (LCA) Biocodessa eri elinkaaren vaiheet ovat pellolta tehtaan porteille (cradle to gate): raaka-aineet, hankinta, tuotanto ja pakkaus. Portin jälkeiset toimituspaikoista ja käyttötavoista riippuvat päästöt lisätään erikseen päälle, kun halutaan laskea kehdosta hautaan/kehtoon (cradle to grave/cradle) hiilijalanjälkiä. Tutustu tarkemmin Biocoden elinkaariarviointi-ominaisuuteen.

Product Environmental Footprint (PEF) -ohjeistuksessa todetaan, että “PEF-tutkimuksissa sovellettava rajakriteeri on, että mallinnettujen virtausten on vastattava vähintään 90 prosenttia kunkin tarkastellun ympäristövaikutusluokan kokonaisvaikutuksesta.” Tätä periaatetta seuraten tuotteen elinkaariarvioinnista on mahdollista rajata ulos vähäpätöisimmät tekijät (alle 10 % osuus kokonaisvaikutuksesta), kuten esimerkiksi elintarviketuotteissa vähämerkityksellinen pakkaustarra. Elinkaariarvioinnin on kuitenkin katettava ja esitettävä tuotteen tärkeimmät asiat.

Tämä voi olla hankalaa, mutta elinkaariarviointia kutsutaan arvioinniksi syystäkin: joskus täytyy tehdä arvioita parhaan käytettävissä olevan tiedon valossa ja tarkentaa arvioita myöhemmin tarvittaessa. Tuotekohtaisen energiankulutuksen voi karkeasti arvioida esimerkiksi selvittämällä tehtaan kokonaisenergiankulutus ja jakamalla se eri tuotosten massasuhteilla, taloudellisilla arvoilla tai tuotannossa vietetyllä ajalla.

Biocoden laskentamenetelmä perustuu kahteen ISO 14000 -sarjan standardiin. ISO 14067 on kansainvälinen standardi tuotekohtaiseen hiilijalanjäljen laskemiseen ja ISO 14040 on kansainvälinen standardi elinkaariarviointiin. Niistä on otettu yleiset ohjeet hiilijalanjäljen laskemiseen ja elinkaariarvioinnin tekemiseen.

Näiden lisäksi Biocode-laskuri seuraa PEF:n ja IPCC:n ohjeistuksia, sekä kansainvälisen GHG-protokollan standardeja siitä, miten yritysten tulisi laskea ja raportoida tuote- ja yrityskohtaisia päästöjä.

Lue lisää Biocoden hiilijalajälkilaskentametodologiasta.

Päästölaskenta Biocodessa

Yrityksen päästölaskenta kattaa yrityksesi kasvihuonekaasujen (KHK) laskennan jaettuina kolmeen kategoriaan (scope 1-3).

Yrityksen päästöt jaetaan kolmeen eri luokkaan, ‘scopeen’.

1️⃣ Scope 1 päästöt ovat yrityksen oman toiminnan suoria päästöjä.
Esimerkiksi energiantuotanto, sisäinen liikenne ja valmistusprosessi.

2️⃣ Scope 2 päästöt ovat yrityksen oman toiminnan epäsuoria päästöjä.
Esimerkiksi lämpö, sähkö, höyry tai jäähdytys.

3️⃣ Scope 3 päästöt syntyvät yrityksen toimitusketjuissa.
Nämä epäsuorat päästöt voivat syntyä esimerkiksi raaka-aineiden hankinnassa, tuotteiden valmistuksessa, niiden käytössä ja hävittämisessä tai kuluttajien käytössä.

Päästölaskennan webinaarissa kerroimme laajasti, mitä yrityksen tulee huomioida päästölaskennassa.

Yrityksen hiilijalanjälki on käytännössä oman toiminnan aiheuttamat negatiiviset ilmastovaikutukset, johon lasketaan hiilidioksidin lisäksi kuusi muuta kasvihuonekaasua erilaisin kertoimin. Niiden yhteistä ilmastoa lämmittävää vaikutusta kutsutaan hiilijalanjäljeksi, jonka yksikkö on hiilidioksidiekvivalentti.

Helpoin tapa aloittaa yrityksen hiilijalanjäljen laskenta, on ottaa Biocoden päästölaskuri käyttöön. Katso videolta miten näppärästi laskenta Biocodessa onnistuu.

Hiilijalanjälkilaskentaoppaamme avulla pääset myös alkuun!

CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, eli yritysten kestävyysraportoinnin direktiivi asettaa asteittain uusia laskenta- ja raportointivaatimuksia yrityksille. Kestävyysraportointi, joka aikaisemmin tunnettiin vastuullisuusraportointina, on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: Hyvä hallintotapa, ympäristö- ja sosiaalinen vastuu.

Ympäristövastuun alle kuuluu sekä oman toiminnan että arvoketjun päästöjen (Scope 1, 2 ja 3) laskenta ja raportointi, veden käyttö, biodiversiteettiin ja ekosysteemeihin kohdistuvien vaikutusten ehkäisy sekä sivu- ja jätevirtojen määrä ja käsittely.

Biocodella voi tällä hetkellä laskea ja raportoida päästöt ja tuotekehityksen tiekartalla on myös muiden ympäristövaikutusten laskentaominaisuudet.

Scope 1 päästöjen lähteitä ovat esimerkiksi yrityksen energiantuotanto, sisäinen liikenne ja valmistusprosessissa syntyvät päästöt.

Scope 2 päästöjen lähteisiin luetaan lämmitys, ostettu sähkö, höyry tai jäähdytys.

Scope 3 päästöt syntyvät yrityksen arvoketjuissa, ja voivat olla esimerkiksi liikematkustukseen, sijoituskohteisiin, raaka-aineiden hankintaan, tuotteiden valmistukseen, käyttöön tai hävittämiseen liittyviä päästöjä. Näitä päästöjä on kaikista vaikein laskea tarkalla tasolla.

Elintarvikealalla suurin osa arvoketjun päästöistä syntyy tyypillisesti alkutuotannossa. Biocoden alkutuotannon hiilijalanjälkilaskenta on siksi oiva tapa päästä päästöjen jäljille.

Hiilineutraaliudella tarkoitetaan sitä, että jokin kohteen toiminta ei lisää ilmakehän kasvihuonekaasujen määrää. PAS2060-standardin mukaan tämä kattaa yrityksen kohdalla scope 1 & 2 -päästöt. Eli jos yritys saa nollattua oman toimintansa päästöt, voi se kutsua itseään hiilineutraaliksi.

Nettonolla (net zero) on hiilineutraaliutta laajempi käsite, sillä siihen lasketaan oman toiminnan päästöjen lisäksi myös arvoketjun päästöt (scope 3). Määritelmän on luonut Science Based Target Initiative (SBTi). Tämä aloite myös määrittää, että tieteeseen pohjautuvien nettonollatavoitteiden on oltava linjassa Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen tavoitteen kanssa.

Biocoden laskuriin on sisäänrakennettuna sekä päästökertoimet että kaikkien kasvihuonekaasujen muuntaminen hiilidioksidiekvivalenteiksi. Seuraamme tarkasti laskennan sääntelyä, protokollia sekä standardeja, jotta laskuri pohjautuu aina uusimpaan tietoon. Tärkeimmät ohjeistukset ovat Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) ohjeistukset sekä Kasvihuonekaasuprotokolla (GHG Protocol), joihin voit tutustua tarkemmin laskentaperiatteet-sivulla.

Biocode hiilijalanjälkilaskuri

Biocode on yksinkertainen ja helppokäyttöinen – aikaisempaa kokemusta ei tarvita. Kuka tahansa voi tehdä hiilijalanjälkilaskelmia nopeasti ja saada kristallinkirkkaan kuvan elintarvikkeiden hiilijalanjäljistä koko toimitusketjun osalta.

Käyttäjänimesi on sähköpostiosoitteesi. Jos se ei toimi, ota yhteyttä contact@biocode.io, niin selvitämme asian.

Voit vaihtaa salasanasi kirjautumissivulla Pyydä salasanan vaihtoa -linkistä. Sähköposti voi mennä roskapostiin.. Jos sähköposti ei saavu perille, ota yhteyttä contact@biocode.io, niin selvitetään asia.

Voit, sinun tulee kuitenkin arvioida likimääräiset taustatiedot, erityisesti raaka-aineiden osalta. Energiankulutus ja pakkaukset voivat perustua vastaaviin aikaisempiin arvioihin. Voit myös laskea olemassa olevalle tuotteelle vaihtoehtoisen arvon, mikäli esimerkiksi pakkausmateriaali tai raaka-aine korvataan toisella.

Kyllä, voit kopioida elinkaariarvioinnin. Voit joko kopioida koko laskennan tai tuoda vain täytettyjen lomakkeiden vastaukset uudelle lomakkeelle.

Asiantuntijamme auttaa sinut aina alkuun laskelmissa. Biocoden LCA-asiantuntija tarkistaa laskelmat, joita käytetään julkisesti. Jos haluat varmentaa enemmän tuotteita kuin pakettiisi kuuluu, ota yhteyttä myyntiimme.

Kysymyksiä hinnoittelusta

Katso usein kysytyt kysymykset hinnoittelustamme. Etkö löydä etsimääsi? Ota meihin yhteyttä!

Viljelijät ja tuottajat voivat luoda Biocode-tilin ja käyttää sitä ilmaiseksi. Kuka vain voi luoda ilmaisen kokeilutilin Biocodeen! Elintarviketuotteiden hiilijalanjälkilaskurin kokeiluaika on kaksi viikkoa, jonka jälkeen voit päivittää maksulliseen versioon.

Maksullinen lisenssi on voimassa vuoden. Elinkaarianalyysi tehdään yleensä edelliselle kalenterivuodelle.

Jos haluat peruuttaa maksullisen tilauksesi, ota yhteyttä yhteyshenkilöösi tai lähetä meille sähköpostia: support@biocode.io.

Ota yhteyttä

Vastaamme mielellämme kysymyksiisi.

 • Checkcircle
  Etkö ole varma mistä aloittaa?
 • Checkcircle
  Tutustu yrityksesi käyttötarpeisiin
 • Checkcircle
  Kysy hintatietoja

Jos etsit apua ilmastovaikutusten laskentaan ja hallintaan, mutta et ole varma mistä aloittaa, ota meihin yhteyttä!

  Biocode on sitoutunut suojelemaan ja kunnioittamaan yksityisyyttäsi. Täyttämällä lomakkeen annat Biocodelle luvan käsitellä henkilötietojasi tietosuojakäytännön mukaisesti.