Yhteystiedot
Kirjaudu
Kokeile nyt

Vastuullista alkutuotantoa – laske maatalouden hiilijalanjälki

Tuota, kasvata ja viljele vastuullisempaa ruokaa tila- ja peltolohkokohtaisella sekä maaperän hiilensidonnan laskennalla. Biocoden hiilijalanjälkilaskuri on työkalu maatalouden hiilijalanjäljen arviointiin ja vastuulliseen viljelysuunnitteluun.

Man in field

Tieto ei lisää tuskaa,
vaan suunnitelmallisuutta

Noin 60 % ruoan ilmastovaikutuksista syntyy alkutuotannossa. Ruuan ilmastopäästöjen vähentäminen on mahdollista tekemällä tietoon pohjautuvia elinkaariarviointeja. Biocoden laskurilla on helppo laskea erilaisten viljely- ja tuotantotapojen ilmastovaikutuksia.

Co2

Tunnetko toiminnastasi syntyvät päästöt?

Hiilijalanjälkilaskurin käyttö auttaa ymmärtämään tuotantotapojen ja hiilensidonnan vaikutuksia tila- ja peltolohkokohtaisesti.

Info

Kaipaatko tietoa toimintasi tueksi?

Hiilijalanjälkilaskurin avulla päätöksentekosi pohjautuu luotettaviin ja tieteellisiin päästöjen ja poistumien laskentoihin.

Chartline

Kaipaatko ratkaisua tietojen jakamiseen?

Palvelun avulla alihankkijoiden, sopimusvijelijöiden ja alkutuottajien laskemat tulokset voidaan jakaa ruokabrändeille ja elintarviketuottajille reaaliaikaisina.

65 Oats
Yrityksemme on saanut uudenlaista näkemystä kauratuotteidemme ilmastovaikutuksista Biocoden avulla. Asiakkaamme ja muut sidosryhmämme arvostavat suuresti, että olemme tietoisia tuotteidemme ja tuotantoprosessimme ilmastovaikutuksista.

Annu Kuure

Kinnusen Mylly

Nopeasti vauhtiin
– selkeä ja helppo käyttää

Alkuun käytössäsi on maatalouden elinkaarimallit peltoviljelylle ja avomaan kasvintuotannolle. Aloita laskenta valitsemalla tuotantosuunta ja täytä tarvittavat tiedot hiilijalanjälkilaskentaa varten.

Checkmark

Helppokäyttöinen

Et tarvitse erikoisosaamista. Laskuri on yksinkertainen ja helppo käyttää.

Tachometer

Ketterä

Tietokannat nopeuttavat laskentaa. Elinkaariarvioinnit syntyvät kerralla tila-, peltolohko- ja kasvikohtaisesti.

Searchco2

Havainnollistava

Visualisoitu tieto auttaa ymmärtämään tuotantosi päästöjä. Hyödynnä vaihtoehtolaskelmia vastuulliseen viljelysuunnitteluun.

Tilakohtaiset arvioinnit ovat auttaneet meitä ymmärtämään paremmin, mistä toimintamme päästöt tulevat. Tarkka tieto on auttanut sopimustuottajiamme kehittämään toimintaansa ja suunnittelemaan tapoja vähentää maatalouden kasvihuonepäästöjä.
A

Asiakashaastattelu

Selkeät ja ymmärrettävät
hiilijalanjälkilaskennat

Laskuri mahdollistaa tuottajille ja viljelijöille kasvihuonekaasupäästöjen ja -poistumien laskennan ja seurannan sekä tiedon hyödyntämisen maataloudessa. Hiilijalanjälkilaskenta perustuu kansainvälisiin ja hyväksyttyihin standardeihin ja menetelmiin sekä IPCC:n kasvihuonekaasuinventaarioiden ohjeistuksiin.

Seedling

Hiilijalanjälkilaskenta

Helppolukuinen tieto lisää ymmärrystä maatalouden hiilijalanjäljestä ja viljelytapojen vaikutuksista maaperän hiilivarantoon. Laskurin avulla ilmastovaikutusten arviointi voidaan ottaa mukaan viljelysuunnitteluun.

Co2

Seuranta

Vuosittainen viljelytoiminnan seuranta ja luonnoslaskelmien tekeminen auttavat maatalouden jatkuvassa kehittämisessä.

Chartline

Raportit

Kasvi- ja lohkokohtaiset raportit ovat selkeitä ja läpinäkyviä. Laskennoissa on huomioitu fossiiliset ja biogeeniset päästöt ja poistumat erikseen kansainvälisten normien mukaisesti.

Biocode application icon

Käytä ilmaiseksi.
Ilman sitoumuksia.

Laskuriin kirjautumalla pääset välittömästi tekemään tila- ja lohkokohtaisia elinkaariarviointeja. Tulokset ovat hyödynnettävissä suoraan elintarviketeollisuuden tuotekohtaiseen laskentaan.

  • Checkcircle

    Ilmainen

  • Checkcircle

    Kasvi- ja peltolohkokohtainen laskenta

  • Checkcircle

    Selkeä raportointi

Koulutus-, tuki- ja raportointipalvelut sisältyvät maksulliseen versioon. Tuottajien ja viljelijöiden henkilökohtainen käyttö on ilmaista.