Yhteystiedot
Kirjaudu
Kokeile nyt

Hiilijalanjälkimerkki – mikä se on? 

Saara Airaksinen

Saara Airaksinen

Copywriter

Biocode benchmark merkki

Tuotteiden ilmastovaikutuksista voi viestiä monenlaisilla hiilijalanjälkimerkeillä. Markkinointiväittämien on kuitenkin aina pohjauduttava tutkittuun ja oikealla tavalla laskettuun tietoon.

Kun elintarvikeyritys on laskenut hiilijalanjälkensä ja ryhtynyt käyttämään saatua tietoa kenties myös toiminnan kehittämiseen, on aika myös viestiä asiasta. Yksi mahdollinen tapa viestiä ilmastotoimista kuluttajille on käyttää tuotteissa hiilijalanjälkimerkkiä.

Hiilijalanjälkimerkki ei kuitenkaan ole täysin yksiselitteinen asia. Ympäristömerkinnät kuuluvat ainakin toistaiseksi vapaaehtoisiin merkintöihin, joten niille ei ole yhteisiä pelisääntöjä. Merkkejä on useita erilaisia ja niiden merkitykset saattavat olla kuluttajille sekavia. 

Hiilijalanjälkimerkki on silti varsin hyvä markkinointiviestinnän väline, jos sen välittämä viesti on perusteltu ja pohjautuu tutkittuun tietoon.  

Hiilijalanjälkimerkki ei saa olla viherpesua

Tuotteiden hiilijalanjälkimerkit ovat ympäristöväittämiä, joissa pitää huomioida tiettyjä ehtoja.  Euroopan Unionin tasolla viherpesua pyritään vähentämään muun muassa luonnosteilla olevalla Green Claims -direktiivillä, jonka tarkoituksena on edellyttää yrityksiltä vertailukelpoisia ja mitattuja tietoja, jotka eivät ole harhaanjohtavia.

EU-sääntelyn lisäksi on hyvä tuntea oman maan lait ja asetukset. Suomessa esimerkiksi kuluttaja-asiamiehen linjauksen mukaan, ympäristömarkkinoinnissa on arvioitava todenmukaisesti kokonaiskuvaa. Jos tuotteen kerrotaan olevan hiilineutraali tai ympäristöystävällinen, väitteen on pidettävä paikkansa koko toimitusketjun mitalta. 

Ympäristöväittämien viestimisessä tulisi ottaa huomioon myös niiden vaikuttavuus ja kokonaisuus. Viestittyjen ympäristövaikutusten tulisi siis olla mittakaavaltaan tarpeeksi merkittäviä.

Vastuullisuus pitää pystyä todentamaan, jotta kuluttajat voivat luottaa tehtyihin väittämiin. Hiilijalanjälkimerkin taustalla olevat tiedot voi esimerkiksi ohjata tarkistamaan yrityksen omilta verkkosivuilta, jotta ne ovat mahdollisimman läpinäkyvästi saatavilla. Lisäksi kolmannen osapuolen verifiointi laskentatuloksille on uskottavuuden kannalta tärkeää.

Monenlaisia merkkejä

Ympäristömerkinnöille ei ainakaan toistaiseksi ole tuotepakkauksissa yhtä tarkkaa sääntelyä, kuin vaikkapa ravintotiedoille. Yritykset viestivätkin ilmastotoimistaan tuotteissaan erilaisilla hiilijalanjälkimerkeillä. Tällaisia ovat esimerkiksi:

Hiilijalanjälki laskettu -merkki. Tämä merkki osoittaa, että yritys on aloittanut ilmastotyön ja laskenut toiminnastaan aiheutuvat (scope 1 ja 2) hiilidioksidipäästöt kansainvälisen GHG-protokollan mukaisesti.

Hiilijalanjälkimerkki päästöluokituksella. Tämä merkki havainnollistaa tuotteen ilmastokuormitusta. Päästöjen suuruus voidaan luokitella esimerkiksi välillä A–E tai erilaisin värikoodein. Tässä merkinnässä kaikki tuotekategoriat niputetaan yhteen, ja tuotteen päästöjä verrataan tähän kokonaisuuteen. Kasvistuotteen hiilijalanjälki on siis aina pienempi kuin lihaa sisältävän tuotteen.

Tuotekategorian hiilijalanjälkimerkki päästöluokituksella. Tässä merkissä tuotteet on jaettu eri kategorioihin. Esimerkiksi kasvistuotteiden hiilijalanjälkeä verrataan omien kategorioidensa sisällä ja lihatuotteiden omissaan. Näin voidaan vertailla, mikä tietyn kategorian tuotteista on hiilijalanjäljeltään ilmastolle ystävällisin.

Numeerinen hiilijalanjälkimerkki. Tässä merkissä ilmoitetaan tuotteelle laskettu hiilijalanjälki. Tyypillisesti Suomessa käytetään kg CO2e / kg -muotoa, eli mikä on hiilijalanjälki per kilo tuotetta. Toinen yleinen tapa on ilmoittaa luku muodossa kg CO2e / 100 g. Luvun haasteena on se, ettei se toistaiseksi ole kovin tuttu kuluttajille, eikä numerosta käy selkeästi ilmi, mikä on hyvä taso.

Monitulkintaiset merkit. Joissakin tuotemerkinnöissä saatetaan mainostaa tuotetta esimerkiksi termeillä ”vihreä”, ”hiilineutraali” tai ”ympäristöystävällinen”. Nämä sanat ovat monitulkintaisia, ja kuluttajan saattaa olla vaikea hahmottaa, mitä termi käytännössä tarkoittaa. 

Ymmärrettävää tuotteiden vertailua

Hiilijalanjäljen vertaaminen omassa tuotekategoriassa olevien tuotteiden kesken tekee ympäristöystävällisten tuotteiden tarkastelusta ymmärrettävää. Kuluttajan on helppo tehdä valinta, kun eri tuotteiden erilaisia ilmastokuormia ei tarvitse ottaa huomioon.

Biocoden hiilijalanjälkimerkki antaa elintarvikeyrityksille yksinkertaisen tavan osoittaa, että yritys seuraa tuotteidensa ilmastovaikutuksia ja vähentää päästöjään. Biocoden merkissä tuotteelle annetaan taulukon mukainen hiilijalanjälkiluokitus A:sta E:hen ja tuotteille on yhteensä 26 eri tuotekategoriaa.

Merkin saamiseksi yrityksen tulee:

  • Aloittaa tuotteen hiilijalanjäljen laskeminen Biocodella.
  • Hankkia arvo tuotteen hiilijalanjäljelle
  • Verrata sitä sopivan tuotekategorian sisällä

Biocode myöntää merkin vahvistetuille laskentatuloksille. Merkki sopii niin tuotepakkauksiin, viestintätarpeisiin kuin vastuullisuusraportointiin. 

Kaipaatko tuotteesi ympäristöviestinnän tueksi tutkittua ja ajantasaista tietoa? Kokeile Biocoden helppoa hiilijalanjälkilaskuria!

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Biocode, CO2 Calculator
Artikkelit — kesä 25, 2024

CO2e-laskuri – Mitä kannattaa ottaa huomioon ratkaisun valinnassa?

Tuuli- ja aurinkovoima
Artikkelit — kesä 06, 2024

Scope 2 -päästöt – Markkina- ja sijaintiperusteinen päästölaskenta

Kaksi ovea
Artikkelit — touko 29, 2024

Kaksoisolennaisuusanalyysi ja päästölaskenta osana yritysvastuuraportointia 

Pysy kärryillä ja tilaa viestimme ilmastosta, elintarvikealasta ja ruuan tuotantoketjusta suoraan sähköpostiisi!
    Biocode on sitoutunut suojelemaan ja kunnioittamaan yksityisyyttäsi. Täyttämällä lomakkeen annat Biocodelle luvan käsitellä henkilötietojasi tietosuojakäytännön mukaisesti.
    Iconboxmail