Yhteystiedot
Kirjaudu
Kokeile nyt

Kuinka hiilijalanjälkilaskuria käytetään? Esittelyssä laskuri ruokabrändeille ja tuotteille

Saara Airaksinen

Saara Airaksinen

Copywriter

Biocoden hiilijalanjälkilaskuri sisältää niin päästökertoimet kuin tärkeimmät laskentaa määrittävät ohjeistukset. Syötä vain oman toimintasi tiedot ja laskuri hoitaa loput standardien ja ohjeistusten mukaisesti.

Hiilijalanjäljen mittaamiseksi on laskettava jonkin kokonaisuuden, kuten tuotteen, hiilidioksidipäästöjen ja muiden kasvihuonekaasujen määrä. Pääpiirteissään laskenta etenee seuraavasti:

  1. Kerätään tiedot toiminnoista, jotka vaikuttavat kasvihuonepäästöihin.
  2. Lasketaan päästöt käyttämällä päästökertoimia ja muita vakiintuneita menetelmiä, jotta voidaan laskea kunkin toiminnon aiheuttamien kasvihuonekaasujen määrä.
  3. Muutetaan muiden kasvihuonekaasujen päästöt CO2-ekvivalenteiksi.

Saat kattavan käsityksen hiilijalanjäljen laskennasta tästä oppaasta.

Hiilijalanjälkilaskurin avulla laskenta on helppoa, sillä käyttäjän tarvitsee syöttää vain tiedot omasta toiminnastaan. Laskuri sisältää valmiiksi päästökertoimet ja muuttaa myös päästöt CO2e-muotoisiksi. 

Lisäksi laskuriin on sisäänrakennettuna tärkeimmät ohjeistukset, jotta elinkaariarviointien (LCA) tekeminen ja kasvihuonekaasupäästöjen (GHG) laskeminen olisi mahdollisimman vaivatonta. Biocodessa käytetään rajausta pellolta tehtaan portille, jolloin elinkaaren vaiheet ovat: raaka-aineet, hankinta, tuotanto ja pakkaus. Käytön ja jätteiden käsittelyn aikaiset päästöt on tulossa ohjelmistoon, ja ennen päivitystä ne voidaan laskea asiantuntijatyönä.

Laskuri auttaa muodostamaan tuotteille elinkaari-inventaarion, jonka avulla on mahdollista vähentää oman toiminnan päästöjä ja arvioida tuotantotapoja.

Laskenta Biocoden laskurilla alkaa lisäämällä tuotteet, joiden päästöt on tarkoitus laskea. Laskennan edetessä täytyy tietää vain oma tuotantoprosessi, ja seurata laskurin tarjoamia vaiheita. 

Seuraavaksi esittelemme, kuinka laskurin eri vaiheet toimivat.

Hiilijalanjälkilaskurin käyttö aloitetaan tietojen syötöllä

Hiilijalanjälkilaskurin käyttö alkaa yleiskuvan luomisesta, eli tuotteen perustietojen syöttämisestä. Tässä vaiheessa tarvittavaa tietoa ovat: 

Tuotenimi: Nimi voi olla tuotteen varsinainen nimi tai jokin muu tuotetta kuvaava nimi.

Tuotekoodi: Laskuriin voi syöttää tuotteen GTIN-koodin, mutta tieto ei ole välttämätön. Sen voi myös lisätä laskuriin myöhemmin. Biocoden integraatio GS1 Synkka-palveluun hakee tuotteen raaka-ainetiedot GTIN-koodilla.

Arviointivuosi: Tämä tieto on laskurissa pakollinen, eikä sitä ole mahdollista muokata myöhemmin. Voit myös kopioida tuotteen ja sen tiedot esimerkiksi seuraavan tai edellisen vuoden arviointia varten.

Tuotannon koko: Laskuriin syötetään valmiin tuotteen kokonaismassa kilogrammoina.

Raaka-aineet

Tähän elinkaarivaiheeseen kuuluvat kaikki ne raaka-aineet, joita on käytetty tuotteen valmistamiseen. Päästöt puolestaan muodostuvat siitä, millaisia raaka-aineet ovat ja kuinka paljon niitä valmistuksessa tarvitaan.

Laskurissa tuotteita on näppärä lisätä ja poistaa. Lisäksi on mahdollista tutkia lisätietoa laskurissa käytettävistä päästökertoimista. Laskurin sisältämien päästökertoimien lisäksi on mahdollista hyödyntää myös suoraan raaka-ainetoimittajilta saatavia laskentatuloksia.

Hankinta

Hankinnasta saatetaan joskus käyttää myös nimitystä kuljetukset. Laskuriin listataan kaikki kuljetusvälineet ja kuljetusmatkat, joita tuotteen raaka-aineille tarvitaan.

Yhdelle raaka-aineelle on mahdollista valita useita kuljetusvälineitä. Jos tarkka kuljetusväline ei ole tiedossa, laskurissa on myös tyypilliset vaihtoehdot niin tieliikenteeseen, rautateille kuin ilma- ja vesiliikenteeseen.

Jos taas kuljetusmatkasta ei ole täsmällistä tietoa, syötetään paras arvio.

Tuotanto

Tämä elinkaarivaihe kattaa tuotteen prosessoinnin, jossa raaka-aineet muokataan lopputuotteeksi. Päästöt syntyvät prosessin kuluttamasta energiasta. 

Hiilijalanjälkiaskurissa tuotantovaihe on jaettu kahteen osaan.

Ensimmäisessä osassa laskuriin syötetään, millaista energiaa tuotteen valmistamisessa on käytetty, ja kuinka paljon energiaa tuotteen valmistamiseen tarvitaan vuodessa. Tärkeintä on huomioida, että jos samalla tuotantolinjalla valmistetaan useita tuotteita, energiankulutus arvioidaan vain laskettavalle tuotteelle.

Tuotantovaiheen toinen osio on vapaaehtoinen, mutta se mahdollistaa päätuotteen, sivutuotteiden ja jätevirran erittelyn. Tämän osion avulla on siis mahdollista selvittää, kuinka paljon raaka-aineista, hankinnasta ja energiankulutuksesta kohdistuu päätuotteelle ja kuinka paljon mahdollisille sivutuotteille. Jyvitys perustuu laskurissa taloudelliseen allokointiin.

Anton&Anton Noodle doodle

Pakkaus

Laskurissa tuotteen viimeinen elinkaarivaihe on pakkaus. Pakkausten päästökerroin muodostuu siitä, kuinka pakkausmateriaali on tuotettu. 

Laskuriin syötetään kaikki pakkausmateriaalit, joita on käytetty siihen asti, kun tuote lähtee ulos tehtaasta, eli pakkaamiseen, säilytykseen ja kuljetuksiin vaadittavat pakkausmateriaalit.

Tulokset

Tulososiossa pääsee tarkastelemaan kokonaiskuvaa päästöistä ja tutkimaan tarkemmin, mistä eri elinkaarivaiheiden päästöt muodostuvat.

Tuotteen hiilijalanjälki ilmoitetaan hiilidioksidiekvivalentteina, jossa eri kasvihuonekaasujen vaikutus on muutettu vastaamaan hiilidioksidin vaikutuksia. Laskurissa on eriteltynä hiilijalanjälki, joka syntyy, kun tuotetta valmistetaan yksi kilo, ja koko tuotannon kokonaispäästöt.

Hiilijalanjälkilaskurilla pääset vastaamaan kasvavaan raportointipaineeseen nopeasti ja helposti. Kokeile hiilijalanjälkilaskuria maksutta täällä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Biocode, CO2 Calculator
Artikkelit — kesä 25, 2024

CO2e-laskuri – Mitä kannattaa ottaa huomioon ratkaisun valinnassa?

Tuuli- ja aurinkovoima
Artikkelit — kesä 06, 2024

Scope 2 -päästöt – Markkina- ja sijaintiperusteinen päästölaskenta

Kaksi ovea
Artikkelit — touko 29, 2024

Kaksoisolennaisuusanalyysi ja päästölaskenta osana yritysvastuuraportointia 

Pysy kärryillä ja tilaa viestimme ilmastosta, elintarvikealasta ja ruuan tuotantoketjusta suoraan sähköpostiisi!
    Biocode on sitoutunut suojelemaan ja kunnioittamaan yksityisyyttäsi. Täyttämällä lomakkeen annat Biocodelle luvan käsitellä henkilötietojasi tietosuojakäytännön mukaisesti.
    Iconboxmail