Jan 25, 2023 — Blogi

Miksi maaperän hiilivarannon muutoksia kannattaa laskea?

Emma Valli profile picture
Emma Valli
Marketing Coordinator

Maaperällä on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä, sillä se varastoi enemmän orgaanista hiiltä kuin kasvillisuus. Lisäksi maaperän monimuotoisuuden lisääminen kiinnostaa viljelijöitä, sillä ravintorikas maaperä lisää viljelyn tuottavuutta – eli enemmän euroja viljelijälle. 

Lyhykäisyydessään prosessi toimii niin, että kasvit imevät ilmakehästä hiilidioksidia kasvaessaan, ja niiden juurista vapautuu maaperään erilaisia orgaanisia yhdisteitä, jotka monimuotoistavat maata. Osa ilmakehän hiilestä muuttuu siis orgaanisiksi yhdisteiksi, jotka kasvattavat maan ravinnepitoisuutta ja muodostaa pitkäaikaisen hiilinielun – sekä viljelijä että ilmasto kiittävät! 

Useat eri tekijät kuten sää sekä viljelytoimenpiteet ajoituksineen vaikuttavat sekä satoon että hiilen kertymiseen. Maan orgaanisen aineksen kasvattaminen kivennäismailla lisää myös peltolohkojen viljelyvarmuutta, sen lisäksi, että se parantaa sadontuotantoa. 

Toimiva maan vesitalous ja rakenne ovat edellytys sille, että pelto voi sitoa hiiltä. Uuden laskennan avulla saadaan tarkempi kuva, miten eri viljelytoimet vuosien varrella ja tulevina vuosina vaikuttavat pellon hiilivarantoon. 

Kehityspäällikkö Sari Peltonen, ProAgria Keskusten Liitto

Tieto maaperän hiilivarannoista auttaa viljelijää tekemään viisaampia valintoja

Jos tehokas hiilensidonta maaperään parantaa satoja ja vähentää ilmakehän hiilidioksidia, niin kolikon kääntöpuolella orgaanisen aineen vähentäminen tarkoittaa, että hiilidioksidia vapautuu ilmakehään. Se on noidankehä, jossa viljelysmaiden tuottavuus vähenee ja maankäytön aiheuttamat ilmastopäästöt kasvavat.

Viljelijät voivat laskea maaperän hiilivarannon muutosta Biocoden maksuttomilla laskentatyökaluilla. Nyt yhä useampi suomalainen viljelijä pääsee hyödyntämään ratkaisua entistä helpommin, kun Biocode-laskuri on liitetty Minun Maatilani -viljelysuunnitteluohjelmistoon Wisuun. Integraation avulla laskenta onnistuu käytännössä muutaman napin painalluksessa Wisussa, kun viljelykirjanpito on ajan tasalla. 

Hiilen tuominen näkyväksi Minun Maatilani Wisussa onkin luonnollinen lisäys toiminnallisuuksiin. Koska useat kasvukauden aikaiset toimenpiteet vaikuttavat osaltaan satoon sekä maaperän hiilivarannon muutokseen, täytyy arvioinnin olla mahdollista jo suunnitteluvaiheessa. Uusi työkalu antaakin uutta näkökulmaa tilan viljelykäytäntöjen kehittämiseen.

Wisun tuotepäällikkö Jani Kivipelto, Mtech Oy

Näkymä omien peltojen maaperän hiilivarannon muutoksiin auttaa viljelijää hahmottamaan erilaisten viljelytoimenpiteiden vaikutuksen maan orgaanisen aineksen määrään ja siihen, miten hiilen sidontaa voidaan lisätä.  

Muuttamalla viljelytoimia viljelijä voi lisätä taloudellista tulosta ja samalla tehdä ilmastoviisaita valintoja. Osana kannattavaa kasvintuotantoa pitää tehdä myös ilmastotoimenpiteitä. Jo olemassa oleva hiilijalanjälkilaskenta ja nyt sitä täydentävä maaperän hiilivarannon laskenta ovat mitä parhaimpia apuvälineitä siihen.

Toimitusjohtaja Ernesto Hartikainen, Biocode
Kuvakaappaus Biocode tuottajille -laskentatyökalusta.

Laskenta viljelytapojen vaikutuksista maaperän hiilivarantoon on ennen ollut vaikeaa ja aikaavievää, jonka takia helppokäyttöisille ja näppärille työkaluille on tilausta kiireisten viljelijöiden ja viljelyneuvojien arjessa. Kun viljelijä tietää, millä toimenpiteillä on vaikutusta maaperän hiilivarannon muutoksiin, pystyy hän tekemään sekä ilmastoviisaita että taloudellisesti kannattavia ratkaisuja. 

Miten viljelijä voi lisätä maaperän hiilivarantojen määrää? 

Biocoden hiilijalanjälkilaskurissa viljelytapojen vaikutuksia hiilivarantojen muutokseen lasketaan monilla tekijöillä kuten viljelykierroilla, maanmuokkaustavoilla, typensidontakasveilla ja lannoituksella. Jos viljelijällä on MM Wisu käytössään ja viljelykirjanpito ajantasalla, nämä tiedot voidaan lähettää automaattisesti laskuriin ja maaperän hiilivarannon muutokset voi nähdä suoraan Wisussa. 

Hiilivarantojen ja maaperän orgaanisen aineen määrän kasvattamiseksi kivennäismailla viljelijä voi esimerkiksi: 

  • Jättää oljet tai kasvintähteet pellolle sadonkorjuun jälkeen
  • Kylvää peltoon syysviljaa tai suoja-, alus- tai kerääjäkasveja
  • Sisällyttää nurmea viljelykiertoon
  • Pitää viljelykierrossa mukana typensitojakasveja
  • Käyttää viherlannoitusta ja karjanlantaa lannoittamiseen

Oletko kiinnostunut hiilivarantojen tai elintarviketuotteiden hiilijalanjäljen laskennasta?
Varaa demo niin esittelemme Biocoden näppärää laskuria!

Lue seuraavaksi:

ProAgrian uutinen: Ensimmäisenä Suomessa – viljelysuunnitteluohjelma Wisu laskee viljelyn hiilivaikutukset lohkokohtaisesti.

Mtechin uutinen: Wisu laskee viljelyn hiilivaikutukset lohkokohtaisesti

Tämä sivusto käyttää evästeitä parantaakseen selauskokemusta ja tarjotakseen lisätoimintoja. Lisätietoja