Climate Smart Profiili

65 Oats

Kinnusen Mylly 65oats.fi

65 Oats
Tuotteen hiilijalanjälki, 2020
1.54
kg CO₂e / kg
↓ Tuotteen hiilijalanjälki?
Vuosittainen tavoite (keskiarvo)
↘3.0%
Tuotteen kehitys kohti Pariisin ilmastotavoitteita
2020
30% by 2030
↓ Tuotteen kehitys kohti Pariisin ilmastotavoitteita?
95.5%

Raaka-aineet

Lopputuotteen ainesosien ilmastovaikutukset. Sisältää maatalouden, karjan, kalastuksen ja metsästyksen päästöt.

Pääainesosat

Kaurajyvät

Raw materials
0.5%

Hankinta

Ilmastovaikutukset, jotka aiheutuvat tuotteen ainesosien kuljetuksesta tuotantolaitoksille.

Sourcing
1.3%

Tuotanto

Ainesosien jalostaminen lopputuotteeksi vaikuttaa ilmastoon. Sisältää energiankulutuksesta ja jätehuollosta aiheutuvat päästöt.

Production
2.7%

Pakkaus

Lopputuotteen elinkaaren aikana käytettyjen eri pakkausmateriaalien ilmastovaikutus.

Packaging

65 Oats

Kaikki Kinnusen Myllyn 65 Oats -tuotteet on valmistettu puhtaasti gluteenittomasta kaurasta, jonka huolellisesti valitut ja tarkastetut sopimusviljelijät ovat tuottaneet. Kinnusen perheen kauramylly edustaa huipputeknologiaa ja on yksi harvoista puhtaasti gluteenittomista kauramyllyistä maailmassa.

Mikä on tuotteen hiilijalanjälki?

Tämä luku on tuotteen arvioitu ilmastovaikutus arvioidulla ajanjaksolla. Se lasketaan kasvihuonekaasupäästöjen ja -poistumien summana tuotteen määrää kohti sen elinkaaren aikana. Mitä pienempi, sen parempi.

Mikä tarkoittaa tuotteen kehitys kohti Pariisin ilmastotavoitteita?

Kannustamme tuotteiden ilmastovaikutusten jatkuvaa parantamista ja vähentämistä koko niiden elinkaaren ajan. Jotta ilmaston lämpeneminen voidaan rajoittaa Pariisin ilmastotavoitteiden mukaisesti alle kahteen celsiusasteeseen vuosisadan loppuun mennessä, uskomme, että maailmanlaajuisia kasvihuonekaasupäästöjä on vähennettävä vähintään 30% vuoteen 2030 mennessä vuosien 2015–2020 viitearvosta. Päästöjä tulisi mieluiten leikata vähintään 50% vuoteen 2030 mennessä, jotta ilmaston lämpeneminen saataisiin rajoitettua 1,5 celsiusasteeseen. Pariisin ilmastotavoitteiden saavuttamiseen auttaa korkeamman hiilijalanjäljen omaavien tuotteiden korvaaminen pienemmän hiilijalanjäljen tuotteilla. Mitä pikemmin, sen parempi.

Tämä sivusto käyttää evästeitä parantaakseen selauskokemusta ja tarjotakseen lisätoimintoja. Lisätietoja