Sep 23, 2022 — Blogi

Pakkasmarjalla vastuullisuus jalkautuu lukuisina konkreettisina toimenpiteinä. Yhteistyö Biocoden kanssa ilmastovaikutusten arvioimiseksi on luonteva osa oman toiminnan jatkuvaa kehittämistä.

Biocode  profile picture
Biocode
Climate Observer

Kaikki alkoi mansikasta

Pakkasmarja on marjanviljelijöiden oma yritys ja se tarjoaa kotimaisia, turvallisia ja terveellisiä marjatuotteita pakasteina ja satokauden aikaan myös tuoreina. Perustamisvuoden 1982 jälkeen mansikan rinnalle on tuotu uusia vaihtoehtoja ja tätä nykyä eri marjalaatuja on jo 14. Lopputuotteista 98 % on täysin kotimaisia.

Raaka-aineen kunnioitus on syvällä yrityksen toimintavoissa. Pakkasmarjalla ajatellaan, että raaka-aineet ovat luonnon aarteita, joten on olennaista suojella niiden kasvuympäristöä ja tehdä asiat oikein ja puhtaasti, jotta jatkossakin kotimaiset marjat olisivat niitä kaikkein turvallisimpia ja terveellisimpiä.

Vastuullisuus on välittämistä

Vastuullisuus on yksi yrityksen ydinarvoista ja se jalkautuu toimintaan ’välittämisenä’. Käytännön tasolla välittäminen näkyy ensinnäkin siten, että Pakkasmarja valvoo koko ajan, että tuotantoketjussa kaikki pärjäävät ja voivat hyvin. Marjoja ei vain osteta viljelijöiltä, vaan tavoitteena on olla reilu ja asiantuntija-apua tarjoava kumppani.

Pakkasmarja välittää myös omasta henkilöstöstään. Yritykselle onkin keskeisen tärkeää pitää huolta työtekijöistä, joita se työllistää sekä suoraan että välillisesti. Pakkasmarja haluaa olla mukana luomassa työpaikkoja ja auttamassa Suomea menestykseen.

Vastuullisuus on myös logistista tehokkuutta

Yrityksen sijainti keskellä Suomea tuo tehokkuutta ja säästöjä kuljetusten minimoinnin kautta. Logistista tehokkuutta lisää se, että marjoja otetaan vastaan myös muualla Suomessa hyvien marja-alueiden läheisyydessä, yhteistyökumppaneiden pakastuspisteillä. Näistä koontipisteistä marjat jatkavat matkaa täysinä rekkakuormina, mikä on kustannustehokasta ja ympäristön kannalta paras vaihtoehto.

Logistinen tehokkuus on huomioitu myös käytössä olevissa kierrätettävissä pakkauksissa. Tuotannossa syntyneet jätteet (esimerkiksi pahvi, muovi ja vähäinen biojäte) lajitellaan ja kerätään erikseen. Ylipäätään jätteiden määrää pyritään vähentämään jatkuvasti.

40-vuotiaana Pakkasmarja on vastuullisempi kuin koskaan

Vuosi 2022 on Pakkasmarjan 40. toimintavuosi ja markkeeraa uutta harppausta vastuullisuuden saralla. Mittava varasto-vastaanotto-tuotanto-toimistolaajennushanke valmistui juuri marjasatokauden alkaessa toukokuussa ja siinä on huomioitu laatu, turvallisuus ja ympäristönäkökulmat ennen näkemättömällä tavalla. Ympäristönäkökulmaa on huomioitu seuraavin toimin:

  • aurinkoenergia laajasti käyttöön,
  • kaukolämpöyhteistyö, jossa hukkalämpö ohjataan Suonenjoen kiinteistöjen lämmitykseen,
  • energiatehokkaat laitteet ja rakenteet, ja
  • pakastamisessa käyttöön ympäristöystävällisin kylmäaine, CO2

Yhteistyö Biocoden kanssa tähtää toiminnan kehittämiseen ilmastovaikutusten osalta

Vastuullisuuden saralla jo tehdyistä toimenpiteistä kertyy Pakkasmarjan kohdalla pitkä lista, ja niinpä ei ole yllättävää, että yritys on käynnistänyt yhteistyön Biocoden kanssa tuotteidensa ilmastovaikutusten arvioimiseksi. Päämääränä on vuoden 2022 aikana selvittää Pakkasmarjan tuotteiden hiilijalanjäljet ja kehittää toimintaa laskennan kautta saadun ymmärryksen avulla.

Tuotteiden ilmastovaikutuksen laskentaan osallistuvat myös sopimusviljelijät. Heillä on pian käytössä laskentatyökalu, Biocode Producer, jolla arvioidaan viljelyn ilmastovaikutus ja näin saadaan tarkempi arvio Pakkasmarjan käyttämien raaka-aineiden ilmastovaikutuksesta. Verkkopohjainen laskentatyökalu tuottaa tieteeseen pohjautuvaa ja täsmällistä tietoa toiminnan kehittämiseksi ja sitä tullaan jatkokehittämään ja testaamaan yhteistyössä loppukäyttäjien kanssa.

Tämä sivusto käyttää evästeitä parantaakseen selauskokemusta ja tarjotakseen lisätoimintoja. Lisätietoja