Yhteystiedot
Kirjaudu
Kokeile nyt

Biocode valittiin Sitran Datatalouden kiinnostavimmat -listalle

Biocode icon

Biocode

Climate Observer

Datatalouden kiinnostavimmat

Suomen ensimmäiselle, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran julkaisemalle Datatalouden kiinnostavimmat -listalle nousi yli 20 yritys- ja organisaatioratkaisua, joiden joukossa myös Biocode. Datan uudenlainen hyödyntäminen voi luoda uutta liiketoimintaa, uudistaa yhteiskuntaa ja tuottaa hyvinvointia.

Biocode on valittu Suomen ensimmäiselle Datatalouden kiinnostavimmat -listalle, joka nostaa esiin tämän hetken 24 kiinnostavinta dataratkaisua eri toimialoilta ja eri puolilta Suomea. Listalle valitut ratkaisut hyödyntävät dataa esimerkiksi kestävyyskysymysten ratkomiseksi, koulujen opetuksessa, kuluttajien hyvinvoinnin parantamiseksi, teollisuuden ja maatalouden uudistamiseksi tai liikenteen tehostamiseksi. Listalle valituissa ratkaisuissa näkyy esimerkiksi Suomen edelläkävijyys yksilön oikeuksia kunnioittavissa niin kutsutuissa omadata-ratkaisuissa. Niissä palvelun käyttäjän on mahdollista hyötyä hänestä kerätystä datasta ja hallita sitä helpommin.

Sitra valitsi ratkaisut uudelle listalle yhdessä datatalouden asiantuntijoista koostuneen arviointiraadin kanssa. Listalle pyrki lähes 80 ratkaisua Sitran järjestämässä avoimessa haussa.

Projektijohtaja Laura Halenius Sitrasta on ilahtunut, että Suomesta löytyy datatalouden edelläkävijöitä useilta toimialoilta, niin suuria vakiintuneita yrityksiä kuin kasvuyrityksiä, julkisia organisaatioita sekä oppilaitoksia. Tarjolla on datavetoisia palveluja sekä yrityksille että kuluttajille.

Dataa hyödyntävät yritykset ovat tutkitusti muita tuottavampia ja näemme tästä hyviä esimerkkejä myös Suomessa. Haluamme kannustaa yhä useampia tarttumaan datan tarjoamiin mahdollisuuksiin ja kehittämään omia dataan pohjautuvia ratkaisuja.

Projektijohtaja Laura Halenius, Sitra

Satelliitit päästövähennysten apureiksi ja orastavat innovaatiot esille

Useat listalle valitut ratkaisut pyrkivät datan avulla edistämään vihreää siirtymää ja hillitsemään ilmastokriisiä. Ne tarjoavat työkaluja yrityksille esimerkiksi luontovaikutusten arviointiin ja seuraamiseen, hiilijalanjäljen laskemiseen ja ympäristöraportointiin. Näin tekevät esimerkiksi maatalous- ja elintarvikealan yritysten parissa työskentelevä Biocode ja rakennusalalla toimiva Materialisting. Ilmatieteen laitos ja Vaasan yliopisto puolestaan ovat hyödyntäneet satelliittien keräämää dataa päästöjen seurannan kehittämiseksi.

”Esimerkiksi kiertotalous, jossa materiaalit ja niiden arvo pyritään pitämään yhä uudelleen kierrossa, tarvitsee toimiakseen dataa, joka liikkuu materiaalien, tuotteiden ja palveluiden mukana. Aiemmin digitalisaation vähäisyys on ollut kiertotalouden hidaste Suomessa. Nyt myös Euroopan unionin tiukentuva lainsäädäntö vie kiertotalouden kehitystä eteenpäin”, sanoo Halenius.

Datapohjaiset palvelut tarjoavat myös mahdollisuuksia kustannussäästöihin ja toiminnan tehostamiseen niin logistiikan alalla kuin uudistuvassa teollisuudessakin. Listalle nousi esimerkiksi satamaliikennettä ja satamien toimintaa tehostava Port Activity –sovellus. Sen on kehittänyt Satakunnan ammattikorkeakoulu ja liikenteenohjausyhtiö Fintraffic.

Sitra koosti Datatalouden kiinnostavimmat -listan nyt ensi kertaa. Sitra on koonnut vuodesta 2016 alkaen suosittua listaa kiertotalouden kiinnostavimmista yrityksistä ja samalla auttanut eri toimijoita hahmottamaan kiertotalouden liiketoimintaa, yrityskenttää ja mahdollisuuksia.


Datatalouden mahdollisuuksia ja esteitä

  • Euroopan unionin datatalouden arvon odotetaan kasvavan vuonna 2023 yli 600 miljardiin euroon.
  • Suomessa datatalous on kasvanut vauhdilla ja vuonna 2021 kasvu oli EU:n keskiarvoa nopeampaa, liki 13 prosenttia.
  • Suomen elinvoimaisen datavetoisen talouden ja yhteiskunnan kehittymisen hidasteita ovat esimerkiksi osaamisen kasvattamisen haaste ja se, että yritykset ja julkiset toimijat eivät tunne riittävästi dataan pohjautuvia toimintamalleja ja niiden tarjoamia mahdollisuuksia tuottaa hyötyjä.
  • Suomalaisilla yrityksillä on kirittävää etenkin liiketoiminnallisten hyötyjen lunastamisessa, kertoi Etlan toteuttama ja Sitran rahoittama Digibarometri-tutkimus lokakuussa.
  • EU vauhdittaa datavetoisen talouden etenemistä laajalla sääntelypaketilla ja järeällä rahoituksella, jonka tavoitteena on vahvistaa digipalveluita käyttävien ihmisten ja niitä tarjoavien pk-yritysten oikeuksia hyötyä datasta.

Lisätietoja

Biocode:

Ernesto Hartikainen, toimitusjohtaja, Biocode
ernesto.hartikainen(a)biocode.io
+358 50 346 1035

Sitra:

Suomen ja EU:n datatalouden tilanne: Laura Halenius, projektijohtaja, Datatalouden tiekartta -projekti
laura.halenius(a)sitra.fi
+358 294 618 303

Datatalouden kiinnostavimmat -lista: Emma-Leena Kemppainen, asiantuntija, Datatalouden tiekartta -projekti
emma-leena.kemppainen(a)sitra.fi
+358 294 618 357

Johanna Kippo, asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet, Sitra
johanna.kippo(a)sitra.fi
+358 294 618 220

Tutustu tarkemmin: Datatalouden kiinnostavimmat -lista

Datatalouden kansallinen tiekartta näyttää suunnan ja toimet, joilla viedään eteenpäin suomalaisten hyvinvointia, vihreää siirtymää ja kilpailukykyä dataa hyödyntämällä: www.datataloudentiekartta.fi

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Vihreän rahoituksen laskelma
Artikkelit — touko 08, 2024

Hiilijalanjälki- ja päästölaskenta – miten päästä alkuun?

Suomen saaristo
Uutiset — huhti 30, 2024

Miten lisätä ruokavientiä?  

Uutiset — maalis 12, 2024

Miten Biocode vastaa Luken kehittämiin ympäristöjalanjäljen laskenta- ja viestintäohjeisiin?  

Pysy kärryillä ja tilaa viestimme ilmastosta, elintarvikealasta ja ruuan tuotantoketjusta suoraan sähköpostiisi!
    Biocode on sitoutunut suojelemaan ja kunnioittamaan yksityisyyttäsi. Täyttämällä lomakkeen annat Biocodelle luvan käsitellä henkilötietojasi tietosuojakäytännön mukaisesti.
    Iconboxmail