Parannamme elämän edellytyksiä maapallolla

Our Team

Olemme joukko monitieteellisiä asiantuntijoita, jotka ovat päättäväisesti sitoutuneet samaan tavoitteeseen - elämän edellytysten parantamiseen maapallolla.

Biocode sai alkunsa perustajiemme ProAgria Keskusten Liiton ja Mtech Digital Solutionsin halusta löytää ratkaisuja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ruoantuotannossa, mikä on elintärkeää, jos haluamme pysäyttää ilmaston lämpenemisen.

Juuremme ovat Suomessa, sisun ja innovaatioiden maassa. Ruoan tuottaminen ankarissa ilmasto-olosuhteissa Napapiirin läheisyydessä on vaatinut sisua – sitkeää päättäväisyyttä ja rohkeutta kohdata merkittäviä haasteita. Digitaalisen muutoksen ja teknisen kehityksen johtaman kestävän ruokajärjestelmän saavuttaminen on täällä pohjoisessa aina nähty kollektiivisena tehtävänä, johon koko ruokaketjun täytyy osallistua. Tämä perintö määrittää meitä tähän päivään asti.

Ilmastokriisin torjuminen on kaikkien mielessä, mutta ilmastoviisaiden toimien aloittaminen voi olla jokseenkin haastavaa. Uskomme, että ruoan ilmastovaikutusten pienentäminen on mahdollista ainoastaan luotettavan datan, faktoihin perustuvan tiedon ja todellisten työkalujen ohjaaman toiminnan avulla. Olemme kuitenkin huomanneet, että tieto elintarvikkeiden ilmastovaikutuksista on olematonta tai se ei ole ajan tasalla, mikä estää elintarvikealan toimijoiden kehittymistä ilmastoviisaampaan suuntaan. Olemme myös havainneet, että elintarvikkeiden ilmastovaikutuksia on usein arvioitu kertaluontoisesti tai yksittäisten projektien kautta, mikä voi olla aikaavievää ja myös kallista tuottajille. Näkemyksemme on, että elintarvikkeiden ilmastovaikutusten selvittäminen pitäisi olla helppoa ja kaikkien saavutettavissa niin matalalla kynnyksellä kuin mahdollista.

Our Team

Tämän haasteen ratkaisemiseksi olemme luoneet Biocode Impact -verkkopalvelun tukeaksemme kaikenkokoisia elintarvikealan yrityksiä kehittymään ilmastoviisaiksi brändeiksi. Palvelu auttaa elintarvikeyrityksiä selvittämään ja pienentämään tuotteidensa ilmastovaikutuksia sekä viestimään näitä vaikutuksia sidosryhmilleen ymmärrettävällä tavalla. Meidän mielestämme sinun ei tarvitse eikä pidä olla elinkaariarvion asiantuntija voidaksesi ymmärtää tuotteidesi ilmastovaikutuksia. Eikä tämän prosessin pidä käyttää liikaa yritysten resursseja ja vaatia suuria taloudellisia investointeja. Biocode Impact -palvelun avulla ruoantuottajat saavat tieteeseen perustuvaa tietoa tuotteistaan kustannustehokkaasti.

Biocoden olemassaolon tarkoitus on tehostaa siirtymistä ilmastoviisaaseen ruoantuotantoon ja -kulutukseen. Tuemme elintarvikebrändejä heidän matkallaan kohti hiilineutraaliutta ja samalla luomme lisää arvoa koko elintarvikkeiden arvoketjuun. Avoimuuden ja läpinäkyvyyden periaatteet ohjaavat meitä. Uskomme, että menestyneimmät yritykset ovat tänään ja tulevaisuudessa ne, jotka luovat jaettua arvoa ja antavat panoksensa globaaleiden kestävän kehityksen haasteiden ratkaisemiseen.

Haluatko tulla mukaan ruoantuotannon hiilidioksipäästöjen vähentämiseen?

Biocode's CEO Ernesto Hartikainen and Lead Developmer Aki Jalkanen

Arvomme ovat perustavanlaatuisia kulmakiviä kaikelle mitä teemme Biocodella. Ne muodostavat yrityksemme kulttuurin ja ohjaavat päivittäistä toimintaamme. Arvot ovat perusta palveluillemme, tavallemme palvella ja luoda arvoa asiakkaillemme sekä tavallemme olla vuorovaikutuksessa meitä ympäröivän maailman kanssa.

Rohkeus

Uskomme, että totuus on usein käänteentekevä, varsinkin kun se on epämukava tai vaikuttaa kohtuuttomalta. Käytämme faktoja näyttämään tien hiilineutraaliin maailmaan. Haluamme jakaa visiomme tulevaisuudesta ja pysymme rohkeina haastaaksemme nykytilanteen.

Huolellisuus

Ollaksemme se muutos, jota haemme, olemme huolellisia - jokaisessa yksityiskohdassa, jokaisessa toimessa. Standardimme ja velvollisuudentuntomme ovat aina korkeammat kuin mitä meiltä odotetaan. Hyödynnämme tiedettä ja keskitymme intensiivisesti tehdessämme työtä todellisen vaikuttavuuden luomisen eteen.

Lähestyttävyys

Olemme yhteisö, joka auttaa ja rohkaisee ja jota luonnehtii ystävällisyys ja huolenpito. Olemme helposti lähestyttäviä ja myötätuntoisia. Uskomme monimuotoisuuteen keskeisenä osana menestyvää ja kestävää liiketoimintaa.

Käytännönläheisyys

Perustamme tarinamme tieteeseen ja me näytämme, kuinka se voi ohjata toimintaa. Olemme ylpeitä faktoihin perustuvasta osaamisestamme ja analyyttisistä toimintatavoistamme, ja kerromme niistä totuudenmukaisesti. Innostumme käytännönläheisistä, yksinkertaisissa ratkaisuista ja pienimmistäkin askeleista, jos ne vievät meitä oikeaan suuntaan.
Uskomme, että totuus on usein käänteentekevä, varsinkin kun se on epämukava tai vaikuttaa kohtuuttomalta. Käytämme faktoja näyttämään tien hiilineutraaliin maailmaan. Haluamme jakaa visiomme tulevaisuudesta ja pysymme rohkeina haastaaksemme nykytilanteen.
Ollaksemme se muutos, jota haemme, olemme huolellisia - jokaisessa yksityiskohdassa, jokaisessa toimessa. Standardimme ja velvollisuudentuntomme ovat aina korkeammat kuin mitä meiltä odotetaan. Hyödynnämme tiedettä ja keskitymme intensiivisesti tehdessämme työtä todellisen vaikuttavuuden luomisen eteen.
Olemme yhteisö, joka auttaa ja rohkaisee ja jota luonnehtii ystävällisyys ja huolenpito. Olemme helposti lähestyttäviä ja myötätuntoisia. Uskomme monimuotoisuuteen keskeisenä osana menestyvää ja kestävää liiketoimintaa.
Perustamme tarinamme tieteeseen ja me näytämme, kuinka se voi ohjata toimintaa. Olemme ylpeitä faktoihin perustuvasta osaamisestamme ja analyyttisistä toimintatavoistamme, ja kerromme niistä totuudenmukaisesti. Innostumme käytännönläheisistä, yksinkertaisissa ratkaisuista ja pienimmistäkin askeleista, jos ne vievät meitä oikeaan suuntaan.

Tutustu biokoodareihin

Ernesto Hartikainen

CEO — M.Sc. (Tech), M.Sc. (Econ)

Ernestolla on kattava osaaminen kiertotalouden ja ilmastoratkaisujen parissa. Aiemmin hän on ollut johtamassa Sitran ilmastoratkaisujen avainaluetta ja työskennellyt hiilineutraalin kiertotalouden eteen. Hän on myös ollut yrittäjä ja johdon konsultti, sekä työskennellyt metsä- ja energiateollisuudessa.

Linda Staffans

Lead developer — M.Sc. (Tech)​

Linda on kokenut full-stack developer ja on luonut lukuisia digitaalisia ratkaisuja maatalouden tuotannon ilmastovaikutusten arviointiin johtaville suomalaisille elintarvikeyrityksille. Hänellä on myös erikoisosaamista biologiasta.

Aki ​Jalkanen

Lead developer — B.Sc. (Tech)​

Aki on kokenut full-stack developer ja on rakentanut lukuisia digitaalisia työkaluja maatalouden ilmastovaikutusten arviointiin Biocoden asiakkaille. Hänellä on erityisosaamista dataintegraatioiden luomisessa.

Joonas Sandell​​

UI/UX Designer, Front-end developer

Joonas on luova suunnittelija ja itseoppinut front-end developer, jolla on yli kymmenen vuoden kokemus erilaisten käyttöliittymäprojektien saralla. Ennen Biocodea hän on työskennellyt Mediasignal-nimisessä ohjelmistoyrityksessä, jossa hän kehitti erilaisia verkkopohjaisia ratkaisuja kuuden vuoden ajan.

Inka-Mari Sarvola

Impact Assessment Specialist — M.Sc. (Agriculture and Forestry)

Inka-Mari on suorittanut maisterintutkinnon ympäristö- ja luonnonvaraekonomiasta Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa. Hän erikoistuu bioekonomiseen mallintamiseen, mutta häntä kiinnostaa myös ratkaisuiden ympäristö- ja taloudellinen kestävyys erityisesti maataloudessa.

Tämä sivusto käyttää evästeitä parantaakseen selauskokemusta ja tarjotakseen lisätoimintoja. Lisätietoja