Meidän täytyy pysäyttää ilmaston lämpeneminen

Blue sky with clouds

Me kaikki tarvitsemme ruokaa, mutta kasvava asukasluku, nykyiset kulutustottumukset ja ilmaston lämpeneminen asettavat painetta ruoantuotannolle. Ilmastonmuutoksen vaikutukset maatalouteen ovat moninaiset ja näkyvät jo nyt pienenevinä satoina, sään ääri-ilmiöinä, kuten tulvina ja kuivuuksina, vesipulana ja kasvavina määrinä tuholaisia ja tauteja, sekä monena muuna vakavana ilmiönä. Nämä riskit häiritsevät ruoantuotannon varmuutta.

YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n ja Kansainvälisen ilmastopaneeli IPCC:n mukaan globaali ruoantuotanto vastaa 21-37 % ihmisten aiheuttamista kasvihuonepäästöistä. Se on noidankehä: ruoantuotannon päästöt ovat alkaneet uhata ruoantuotantoa itseään.

Ilmastonmuutos on yksi suurimmista haasteista, mitä ihmiskunta on koskaan kohdannut. Sekä tiedemiehet että päätöksentekijät ovat yksimielisiä siitä, että ilmaston lämpeneminen pitää saada rajoitettua reilusti alle 2 °C, jotta vältytään ilmastonmuutoksen tuhoisilta vaikutuksilta. YK:n ilmastonsuojelun puitesopimuksen (United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC) vuonna 2016 voimaan astunut Pariisin ilmastosopimus sitoo valtioita tavoitteeseen rajoittaa globaali lämpötilan nousu alle 2 °C, mieluiten 1,5 °C esiteolliseen aikaan verrattuna. Vuonna 2018 julkaistu IPCC:n The Global Warming of 1.5 °C –raportti välittää saman viestin. Jotta pääsemme 1,5 asteen tavoitteeseen, kasvihuonepäästöjä on vähennettävä puoleen tämän vuosikymmenen aikana ja päästöt on saatava nollaan globaalisti vuoteen 2050 mennessä. 2,0 asteen tavoitteeseen pääsemiseksi kasvihuonepäästöjä pitää vähentää 30 % vuoteen 2030 mennessä ja nollapäästöt tulee saavuttaa vuoden 2070 tienoilla.

Landscape picture of a field with two harvesters

Ilmastotoimia tarvitaan kaikilla sektoreilla, ja koska ruoka on on vastuussa neljäsosasta kasvihuonepäästöistä, on elintärkeää ottaa käyttöön ratkaisuja, jotka vähentävät ruoantuotannon päästöjä.

Voidaksemme ruokkia kaikki maailman asukkaat, joita ennustetaan olevan jopa 10 miljardia vuoteen 2050 mennessä, meidän pitäisi pystyä tuottamaan 50 % enemmän ruokaa kuin tänään. Jos jatkamme kuten tähänkin asti, vuoteen 2050 mennessä maatalous ja maankäytön muutokset aiheuttaisivat noin 15 gigatonnia kasvihuonepäästöjä vuosittain. Maailman luonnonvarainstituutti (WRI) arvioi, että globaalin ruoantuotannon päästöjä tulee vähentää kahdella kolmasosalla vuoteen 2050 mennessä, jotta ilmaston keskilämpötilan nousua voidaan rajoittaa.

Ei mikään helppo tehtävä!

Siirtyminen vähäpäästöiseen ruoantuotantoon vaatii perusteellisia muutoksia siihen, miten ruokaa tuotetaan ja kulutetaan. Hyvä uutinen on, että elintarvikkeiden hiilijalanjälkeä voidaan pienentää monella eri tavalla. Yksi tapa on siirtyä resurssitehokkaampiin ja tuottavampiin käytäntöihin sekä maataloudessa että ruoan arvoketjussa. Lisäksi ruokahävikin vähentäminen ja muutos kohti kestävää ja kasvipohtaista ruokavaliota, erityisesti G20-maissa, voidaan saavuttaa suuria vähennyksiä kasvihuonepäästöissä. Koko arvoketjun kattavalla panostuksella ja tiiviillä yhteistyöllä on mahdollista saada aikaan hiilineutraali ruoantuotanto ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseksi.

Haluatko liittyä etulinjaan ilmastonmuutoksen ratkaisemiseksi?

Tämä sivusto käyttää evästeitä parantaakseen selauskokemusta ja tarjotakseen lisätoimintoja. Lisätietoja